Jaarverslag
2021

 

Open jaarverslag

Voorwoord
00

Terugblik
01

Maken
02

Regelen
03

Jaarrekening
04

 

Voorwoord


Bij alles wat we in 2021 deden – dit jaarverslag presenteert de highlights – lieten we ons inspireren door het verhaal van Jezus’ ontmoeting met de Samaritaanse vrouw bij de bron (Johannes 4).

 

 

Ik vind het prachtig hoe Jezus deze vrouw benadert. ‘Heb je iets te drinken voor Mij?’ Met die vraag opende Hij het gesprek. Al snel ging het over veel meer dan gewoon water. Jezus zocht aansluiting bij haar diepste verlangens. Deze vrouw, die al heel wat relaties achter de rug had, hunkerde naar een liefde die blijft. Die heelt wat gebroken is.

 

Zijn voorbeeld inspireert me. Als EO willen we steeds zo goed mogelijk aansluiten bij onze doelgroepen. Omdat het ons diepe drive is hen bekend te maken met de boodschap van Gods liefde voor iedereen. En verhalen willen vertellen over het volgen van Jezus.

Het medialandschap waarin wij opereren, verandert ontzaglijk snel. Jongeren en ouderen hebben onwaarschijnlijk veel mogelijkheden om informatie tot zich te nemen. Hoe blijven we vindbaar en aantrekkelijk binnen dat enorme aanbod? Dat kan alleen als wij een helder en herkenbaar geluid blijven brengen. En uiteraard relevante content bieden.

Wat daarbij helpt, is dat we voortdurend onderzoek doen. Welke behoeften leven er precies binnen die verschillende doelgroepen? Hoe creëren we beddingen om echte gesprekken met hen op gang te brengen, over de wezenlijke dingen van het leven? En hoe kunnen we tegelijk eventuele gevoelige punten benoemen, zoals Jezus in Johannes 4 deed?

Geïnspireerd door Jezus’ ontmoeting met de Samaritaanse vrouw, hebben we er in 2021 al een mooi begin mee gemaakt. Met Gods hulp zullen we daar de komende jaren verdere stappen in zetten.


Arjan Lock
directeur EO

 

Terugblik


“De Raad voor Cultuur beschouwt de EO als sterk merk met een duidelijk eigen profiel binnen de publieke omroep. Het voorgenomen programma-aanbod geeft overtuigend uitdrukking aan deze identiteit. De raad waardeert de integere wijze waarop deze omroep blijft zoeken naar zingeving en betekenis. Ook is hij getroffen door de expliciet inclusieve organisatiestructuur van de EO.”

Met dit compliment begonnen we 2021. Bijzonder om te zien dat de keuzes die we als EO maken herkend en gewaardeerd worden. 

 

Ook in 2021 speelde corona een grote rol. Groter dan verwacht of gehoopt. Het was bij vlagen pittig en het vroeg veel van ieders veerkracht. Terugkijkend is grote waardering op z’n plek voor alle collega’s die zich, ondanks alle uitdagingen, voor en achter de schermen met hart en ziel hebben ingezet voor de missie van de EO om verhalen te vertellen over Gods liefde voor iedereen.

 

Even achteromkijken

Terugkijkend op het afgelopen jaar mogen we blij zijn met de content die we gemaakt hebben. De manier waarop presentator Dwight van van de Vijver in het programma Welkom In… Containerdorp met eindeloos geduld en liefde mensen oprechte aandacht wist te geven, is een voorbeeld van hoe wij als EO met mensen willen omgaan.

Als mediabedrijf maken we veel mooie content. Zo zien we een grote ontwikkeling op het gebied van podcasts. Daar gebeuren mooie dingen. Een voorbeeld daarvan is de podcast Willen jullie geen kinderen? waarin EO-presentatrice Anne-Mar Zwart aan de hand van haar eigen verhaal in gesprek gaat over zwanger worden als dat niet zo makkelijk gaat. Een taboedoorbrekende en kwetsbare podcast over een kinderwens. 

Onze meest beluisterde podcast Eerst Dit, die we maken in samenwerking met IZB (vereniging voor zending in Nederland), heeft nu ook een eigen app. Bijzonder om te zien dat voor veel mensen deze podcast een vaste pijler in hun geloofsleven is geworden. Het genre podcast brengt ons veel en biedt kansen om verdieping aan te brengen waar dat eerder niet mogelijk was.

Online zijn er ook veel ontwikkelingen. Sommige artikelen van onze EO-communities (BEAM, Eva, Lazarus, Ik mis je, Nederland Zingt, Blauw Bloed, Visie en EO Metterdaad) bereiken honderdduizenden mensen. Digitale ontwikkeling was in 2021 een hoge prioriteit. Om hier stappen in te maken moesten we in beweging komen, eigenwijze keuzes durven maken. Daar investeren we in. De NPO kan nog niet altijd mee in deze ontwikkeling. We hebben bijvoorbeeld strijd gevoerd over de zaterdagavond op NPO 2. Het kwijtraken van Blauw Bloed deed pijn. We hebben er uiteindelijk voor gekozen om een deel van het budget in te zetten voor online content. Dat is een moedige keuze die vraagt om een vervolg.

 

Domeinen en thema’s

Onze missie hebben we vertaald in domeinen en thema’s die in het afgelopen jaar geholpen hebben om focus aan te brengen in de keuze voor het maken van content. We willen toegankelijk zijn voor een breed publiek en aansluiten bij de behoefte van doelgroepen. De content die we maakten in 2021 is op een vanzelfsprekende manier, zonder onze eigenheid te verliezen, toegankelijker voor de gewone man of vrouw. We willen inclusief zijn omdat God zo naar mensen kijkt, Zijn liefde is er voor iedereen. Daar hoort een inhoud en taal bij die hen aanspreekt. Dat kost dus ook iets. In een veranderende maatschappij moeten we  traditionelere vormen en taal los durven laten en meer inclusieve woorden gaan gebruiken. Een taal spreken die niet alleen begrijpelijk is voor mensen die al jaren in de kerk komen. We zetten stappen en hebben tegelijkertijd nog een weg te gaan. Zonder onze missie en eigenheid uit het oog te verliezen. We willen de ander echt zien en leren kennen en vanuit een gelijkwaardige relatie tegemoet treden. 

Begin dit jaar zijn we actief aan de slag gegaan om onze thema’s aan te scherpen. Als EO willen we voor het publiek herkenbaar zijn, zodat dat mensen weten dat ze voor content over deze thema’s bij de EO terecht kunnen. De thema’s vormen een belangrijk kader voor de nieuw te vormen thema-doelgroepteams.

 

Doelgroepbenadering

Naast de nieuwe EO-thema’s is ook gekozen voor een doelgroepbenadering als belangrijk speerpunt voor het nieuwe jaar. We willen door passende en relevante content te maken waarde toevoegen aan de levens van mensen die aansluit bij hun behoeftes. Dat vraagt van ons dat we hen gaan leren kennen. Dat we op zoek gaan naar de motieven, zorgen, angsten of vreugde van het mens-zijn. Daar willen we vanuit onze missie op aansluiten.  

We hebben gekozen voor de volgende doelgroepen:

 • Jong en Hoopvol
 • Gewoon Gemiddeld
 • Plannen en Rennen
 • Zorgeloos Actief
 • Landelijke Vrijheid
 • Gezellige Emptynesters
 • Kinderen en Tieners

 

EO beweegt

Vorig jaar kondigden we aan dat 2021 een jaar van interne verandering zou worden. We maakten een start met ons project ‘EO beweegt’. Ons doel is dat in 2023 al onze content gemaakt wordt vanuit onze thema’s voor specifieke doelgroepen. Om dit te bereiken is het nodig onszelf anders te organiseren. De klassieke programmaredacties worden thema-doelgroepteams.

We komen uit een cultuur waarin iedereen met hart en ziel werkt aan producten. Wat we in deze nieuwe tijd van elkaar verwachten, is dat we anders gaan denken. De EO op één, dus het overstijgende belang van de EO voorop. Daar heb je elkaar voor nodig. Dat betekent beter gebruikmaken van de verschillende talenten en expertises uit de hele organisatie. Naast een structuurverandering is dit vooral een cultuurverandering. Daar gaat tijd overheen. De eerste stappen zijn dit jaar gezet. Die laten zien dat dit proces ook spanningen oplevert. We vragen veel van mensen in een tijd waarin de omstandigheden voor zo’n verandering, onder andere door het thuiswerken, niet ideaal zijn. Daarom voeren we intensief het gesprek met de OR en medewerkers om te zorgen dat zij zich gehoord voelen. Ook komend jaar zal op dit vlak een intensief jaar worden voor onze organisatie.

 

Polarisatie viert hoogtij

Nederland raakt steeds verder verdeeld, dat heeft 2021 soms op een pijnlijke manier duidelijk gemaakt. Mensen kwamen met hun meningen soms lijnrecht tegenover elkaar te staan. Als publieke omroep hebben we de verantwoordelijkheid om mensen goed te informeren. Om ruimte te bieden voor verschillende opvattingen. Belangrijk is om dan te beginnen met luisteren naar elkaar. Ook daarin is uitstellen van oordeel van beide partijen belangrijk. Als EO willen we echt luisteren naar onze omgeving en bereid zijn om onze mening te herzien. We willen het echte gesprek faciliteren, maar ook ontwikkelingen duiden in een historische en wetenschappelijke context. Dat is onze journalistieke taak.

Een voorbeeld van afgelopen jaar is de aflevering van De Ongelooflijke Podcast met David Boogerd, Stefan Paas en Beatrice de Graaf over de preek van ds. Visser ‘The Great Reset’ (aflevering #68). In die aflevering werd een open gesprek gevoerd over deze preek.

 

Samenwerken

Als omroep is het belangrijk om jezelf maatschappelijk te verankeren. We zijn blij met de verschillende samenwerkingen die we hebben. In samenwerking met onder andere het Leger des Heils, Tearfund, de Protestantse Kerk in Nederland en het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap hebben we het afgelopen jaar waardevolle content geproduceerd.

Ook zijn we gesprekken vervolgd met vertegenwoordigers van verschillende multiculturele kerken om te onderzoeken hoe we voor elkaar van betekenis kunnen zijn.

In het kader van onze representatietaak hebben we gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van de verschillende kerken over de invulling van die taak. Dat levert nieuwe vormen van samenwerking op.

Naast samenwerking met verschillende kerken en maatschappelijke organisaties hebben we natuurlijk ook dichter bij huis verschillende belangrijke groepen waar we mee samenwerken. Ondanks corona hadden we een plezierige samenwerking met de raad van toezicht (rvt) en de ledenraad. Zij hebben op een constructieve en inhoudelijke manier meegedacht met de koers en het beleid van de EO. We ervaren naast kritisch meedenken en gedegen toezicht ook veel waardering en steun vanuit deze organen.

 

Diversiteit en duurzaamheid

De EO streeft ernaar om steeds diverser te worden. Dat is een verrijking. Het maakt ons en onze content beter. Uit de laatste rapportage van de NPO blijkt dat wij qua gasten en presentatoren het gemiddelde van de publieke omroep omhooghalen. Daar hebben we hard aan gewerkt. Ons personeelsbestand is ook diverser geworden. Dat is een grote inhaalslag, maar we zijn er nog lang niet. Daarnaast hebben we de ambitie om de groenste omroep van Hilversum te blijven! Dat willen we zo houden, maar dat vraagt om extra inspanningen. Afgelopen jaar hebben we onze reiskosten vergroend. Ook wordt de CO2-impact van al onze producties doorgemeten.

 

Financiële positie

Als omroep willen we vooruit, meebewegen met ontwikkelingen die zich in de wereld om ons heen afspelen. Vanuit onze missie zoeken we naar kansen en mogelijkheden om daarop in te springen, maar we zien in de afgelopen jaren dat opbrengsten uit de vereniging afnemen. Hoe bijzonder is het om te merken dat onze leden voor de EO-Jongerendag bereid zijn om, na onze oproep, financieel bij te dragen en op die manier de actie tot een ongekend succes maken. In de toekomst zullen we om onze ambities waar te maken creatief moeten zijn in het vinden van middelen. Inmiddels is er een ondernemersnetwerk gestart dat ons hierbij gaat helpen. 

 

NPO

Het nieuwe genrebeleid van de NPO sluit aan op de manier waarop wij aan de slag zijn met onze transformatie (EO beweegt). De behoefte van het publiek moet centraal staan. Als EO zetten we daar belangrijke stappen in. Ook de NPO is die beweging aan het maken. De volgende stap is nu om te zorgen dat de genres die de NPO kiest aansluiten bij onze domeinen en thema’s.

In 2022 liggen er voldoende uitdagingen op ons te wachten. Meer zichtbaarheid op NPO 1 is een grote wens. We zijn heel blij met een programma als Op1, maar we moeten onze aanwezigheid op NPO 1 verder uitbouwen. 

Daarnaast nam Shula Rijxman eind 2021 na 10 jaar afscheid van de NPO, waarvan de laatste 5 jaar in de rol als voorzitter van de raad van bestuur. Vanaf 2022 treden er twee nieuwe aspirant-omroepen toe tot het publieke bestel: Ongehoord Nederland en Omroep Zwart.

 

Tot slot

In 2021 namen we na 43 jaar goede samenwerking afscheid van presentator Andries Knevel. Andries is van grote betekenis geweest voor de EO. We zijn dankbaar voor al het werk dat hij voor de omroep heeft gedaan. Naast zijn rol als presentator was hij ook jarenlang mede-directeur van de omroep. Het programma ‘Het Elfde Uur’ was een instituut waarin hij het gesprek aanging met toonaangevende politici, schrijvers en inspirerende gelovigen. Geleid door zijn grote betrokkenheid op samenleving, kerk en wetenschap voerde Andries in Andries en Andries en de Wetenschappers intrigerende gesprekken met wetenschappers, medegelovigen op pioniersplekken en andersdenkenden. Hij heeft wetenschap en geloof bij de EO op de kaart gezet.

We hopen met de steun van onze leden en donateurs veel mooie content te maken in 2022. Dat alles in afhankelijkheid van de zegen van God.

 

Maken


“Vanuit onze missie blijven we, in volle overtuiging van Gods liefde voor iedereen, verhalen vertellen en mensen in beweging brengen. In dit hoofdstuk nemen we je mee langs enkele hoogtepunten van de EO in 2021.”

 


Een belangrijke verankering van onze content zijn onze domeinen. Als EO hebben we drie domeinen: Veelkleurigheid van God, Hoopvolle samenleving en Echte relaties. Deze domeinen vormen de kapstok voor de content die we maken.

DOMEIN

Veelkleurigheid van God

DOMEIN

Hoopvolle samenleving

DOMEIN

Echte relaties

Domein | Veelkleurigheid van God

We vertellen verhalen uit de bijbel over de waarde van het geloof, stellen vragen over God en staan open voor het gesprek. We verwonderen ons over de schoonheid van de schepping, de natuur, en koesteren die. We delen ons geloof en vinden verbinding met elkaar via vieringen en muziek.

Hieronder een greep uit de content die valt onder dit domein.

De Ongelooflijke Podcast

In 2021 werden er 30 afleveringen gemaakt van De Ongelooflijke Podcast. Een succesvolle podcast over de relevantie van geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Journalist David Boogerd en theoloog Stefan Paas voeren verdiepende gesprekken met spraakmakende gasten. Van Almatine Leene, Carola Schouten, Talitha Muusse tot Rutger Bregman en Tim Hofman.Op zondag 10 oktober was de EO aanwezig op het eerste NPO Podcastevent vanuit Tivoli Vredenburg. Een uitverkochte zaal maakte naast De Ongelooflijke Podcast kennis met onze dagelijkse Bijbelpodcast Eerst Dit en de podcast van Joram Kaat Who’s Your Daddy?. Een zoektocht naar zijn vader.

BN’ers gaan ‘Diep’

In Diep lieten zes bekende Nederlanders zich allemaal één nacht opsluiten door presentator Joram Kaat. Influencer Nienke Plas, verslaggever Dennis Schouten, actrice Joy Wielkens, influencer Koen Kardashian, ex-profvoetbalster Anouk Hoogendijk en rapper Donnie. Een nacht zonder telefoon, maar met een levensvraag die voor hen belangrijk is. De gasten werden in de nacht bezocht door drie ‘wijzen’: een psycholoog, een predikant en een ervaringsdeskundige. De gesprekken helpen bij de zoektocht naar een antwoord op de levensvraag. Joram over dit programma: “Wat ik ontzettend gaaf vind, is dat hun gesprekken mij – en hopelijk ook de kijkers – hebben aangezet om over eigen levensvragen na te denken.”

Jochem Myjer maakt Nederland enthousiast

In de vierdelige serie Jochem in de wolken neemt komiek en bijna-bioloog Jochem Myjer de kijker vol enthousiasme letterlijk en figuurlijk mee in de wolken. In een luchtballon vaart hij samen met luchtballonpiloot Ike over vier van Nederlands mooiste en meest waardevolle natuurgebieden: Zuid-Limburg, de Veluwe, de Biesbosch en Friesland en de Wadden. 

Jochem over de serie: “Vanuit een romantische luchtballon vaar ik op zwoele zomeravonden over ons land en zie ik vanuit de lucht wat alle vliegende vogels allang weten: dat onze Nederlandse natuur zo betoverend mooi is. Ik hoop iedereen stapelverliefd te maken op deze natuurgebieden. Want als je ergens van houdt, word je er vanzelf zuiniger op.”

Het succes van de BEAM Kerkdienst

Vanaf maart 2020 was de BEAM Kerkdienst meer dan 70 keer live op NPO 2 en YouTube. Na een periode van lockdowns gaan de kerken weer open en dat betekent dat de BEAM Kerkdienst na ruim 1,5 jaar stopt. 

Hieronder twee reacties die de impact van de BEAM Kerkdienst laten zien en waarom we dit programma als EO hebben gemaakt.

Sandra:
“Mijn dochter heeft sinds een maand verkering. Deze jongen is niet gelovig, maar hij vroeg vandaag: ‘Zullen we samen de BEAM Kerkdienst kijken? Vorige week sprak me erg aan.’ Jullie raken niet alleen de harten van de gelovigen, maar ook van de ongelovigen. Gods zegen gewenst bij jullie werk!”


Elyanne
:
“Een tijdje geleden was ik op zoek naar online kerkdiensten. Ik kwam de BEAM Kerkdiensten tegen. Aan het begin spraken ze me niet zo aan, maar nu merk ik dat elke dienst iets zegt over mijn leven. Het is een wereld die voor me opengaat. Door de andere geloofsbeleving, luister ik nu veel Opwekking en lees ik meer uit de Bijbel. Die ontdekking gun ik ook de mensen om me heen!”

Hemel, Hel & Regenboog

In veel protestantse kerken is homoseksualiteit geaccepteerd. In de orthodox-protestantse wereld, waar de Nashvilleverklaring uit 2019 op veel instemming kon rekenen, ontstaat ruimte om hierover het gesprek te voeren. Het begint te borrelen en schuren in de reformatorische en evangelische gemeenschappen, zowel in kerken als op reformatorische scholen. Documentairemaker Noud Holtman volgt homo en ex-refo John Lapré op zijn missie om deze wereld van binnenuit te veranderen. Reformatorische en evangelische gemeenschappen in Nederland inclusiever en veiliger te maken voor lhbti’ers.

Hemel, Hel & Regenboog geeft een intiem inkijkje in een wereld die veelal gesloten blijft voor buitenstaanders. In de EO-documentaire is te zien hoe Lapré in gesprek gaat met ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers over zijn kijk op de omstreden conversietherapie. Ook wordt John uitgenodigd op de reformatorische Pieter Zandt scholengemeenschap in Kampen, zijn oude middelbare school. De school wil graag van John leren hoe zij lhbti-jongeren een veilige omgeving kunnen bieden.Alles Van Waarde een Telefilm die aansluit bij dit onderwerp. Een fictief verhaal, maar wel gebaseerd op levensverhalen en ervaringen van gelovige homo’s die ook mee hebben gedacht bij de totstandkoming van deze film. Met deze film willen we als EO de strijd inzichtelijk maken die een gelovige homo kan voeren met zichzelf, met God en met zijn omgeving om zichzelf te mogen zijn. De EO wil inzicht geven in de worsteling die christelijke homo’s kunnen ervaren en het gesprek rondom geloof en geaardheid verder ondersteunen.

Stralend Kerstfeest

Giovanca Ostiana en Bert van Leeuwen presenteerden op eerste kerstdag Stralend Kerstfeest: een hartverwarmend programma vol licht, muziek en verrassingen vanaf de Blaricumse hei. Samen met het Leger des Heils brachten we mensen samen om ze een hart onder de riem te steken en Kerst te vieren. Wulf, Stephanie Struijk, Trinity, Elly Zuiderveld en Anne Appelo gaven onder leiding van Eric van Tijn muzikale invulling aan dit kerstfeest.

De vrouwen van Jezus in de 21e eeuw

Naast het tv-programma ‘De vrouwen van Jezus van Nazareth’ waarin Kefah Allush in de voetsporen trad van vier vrouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de verspreiding van het christelijk geloof ging Marleen Stelling in de online serie in gesprek met vrouwen die op zoek zijn naar de betekenis van vrouw-zijn in 21e eeuw.

Zo zingt mijn ziel

In samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland is er een opvolger van de liederen ‘U Geeft Rust’ en ‘Lied Van Eenheid’ uit 2020. Tientallen kerken doen mee aan het nieuw vertaalde en samengestelde liedZo zingt mijn ziel (Aan het einde van mijn kracht)’. Een lied ter bemoediging om te blijven zingen ook in moeilijke tijden.

Martine in de middag

Radio-dj Martine ten Klooster verhuist van de zondagavond naar de zondagmiddag. Martine in de middag hoor je elke zondagmiddag van 16.00-18.00 uur op NPO Radio 2.

Martine is blij met haar nieuwe uitzendtijdstip: “Ik keek ernaar uit een radioprogramma te maken in het daglicht. Een nieuwe sfeer waar ik nieuwsgierig naar ben! En het mooie daarin is dat de muziek en de luisteraar tegelijkertijd gewoon vertrouwd zijn gebleven. Daarnaast is het een mooie waardering voor de EO en mijzelf dat we nu dit tijdstip hebben op NPO Radio 2.”

Lazarus

In Lazarus gaat presentator Marleen Stelling met bekend Nederland op zoek naar inspiratie, herkenning en troost. Een aflevering die dit seizoen veel indruk heeft gemaakt is die met docent en acteur Abbie Chalgoum. Abbie groeide op met een gewelddadige vader. In gesprek met Marleen Stelling laat hij zich raken door het verhaal van De Verloren Zoon.

Marleen over dit bijzondere moment: “De laatste seconden vlak voor het openen van de gordijnen waren voor iedereen spannend. We stapten de 3D-werkelijkheid van het schilderij van De Verloren Zoon in en niemand wist wat er zou gaan gebeuren. Tijdens de eerste stappen die Abbie zette, richting het tableau vivant, kon je een speld horen vallen. Woorden doen ertoe en hebben vaak meer zeggingskracht dan we denken, maar tijdens deze opnames voor Lazarus was dat nog een beetje meer. Elke lettergreep deed mee.”

Domein | Hoopvolle samenleving

We houden van onze naasten, zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan. We geven een stem aan mensen die anders niet gehoord worden. De mens is niet perfect en dat laten we zien. We staan voor een samenleving waarin we elkaar écht zien, ongeacht waar die ander vandaan komt, hoe die eruitziet en van wie die houdt. We kijken om naar de ander, en komen op voor anderen, want niemand hoeft het alleen te doen.

Hieronder een greep uit de content die valt onder dit domein.

Jojanneke uit de prostitutie

In Jojanneke uit de prostitutie keert Jojanneke van den Berge terug in de wereld van prostituees, pooiers en porno. De presentatrice volgt op indringende en eerlijke wijze een aantal vrouwen tijdens hun strijd om hun bestaan in de betaalde seks achter zich te laten. Ook slaat Jojanneke – vijf jaar na de eerste en veelbesproken serie Jojanneke in de prostitutie – alarm over nieuwe misstanden in Nederland; minderjarige meisjes en jongens die steeds vaker en steeds jonger in de prostitutie belanden.

De serie kreeg veel media-aandacht o.a. doordat het OM voor het eerst een online lokprofiel heeft ingezet in de strijd tegen mensenhandel in de jeugdprostitutie. Deze methode is gebruikt in dit programma. Jojanneke uit de prostitutie is daarnaast opgenomen in de onderwijscollectie van Beeld en Geluid.

Bewoners containerdorpen krijgen gezicht

Containerdorpen zijn plekken waar mensen wonen die aan de randen van de samenleving bungelen en in hun eerdere woonomgeving overlast veroorzaakten. Vaak spelen er flinke problemen zoals drank- en drugsverslaving, psychiatrische problematiek en zijn ze dakloos geweest. In de EO-serie Welkom In… Containerdorp dompelt presentator en voormalig politieman Dwight van van de Vijver zich een jaar lang onder in hun wereld en ontmoet de mens achter de overlastveroorzaker. Is er nog hoop op een leven in de maatschappij, of komen ze op straat te staan?

Dwight over de impact van het programma: “De voornaamste vragen die ik vanuit de uitzendingen kreeg op social media: ‘Hoe gaat het nu met de bewoners? en ‘Mag ik een kaartje sturen’. Zo ontstond het idee voor een kaartenactie. De bewoners van de verschillende containerdorpen werden rond kerst overspoelt met kaarten vol warme berichten. Wat me achteraf ook heeft geraakt zijn de familieherinneringen. Richard ziet zijn broer en zus en Mike zijn kind. Het programma heeft ontzettend veel in beweging gebracht, dat is voor mij de kracht en impact van dit programma.”

Kefah zoekt Oases in de lage landen

Nu de Oases in de Oriënt even onbereikbaar waren, ging Kefah Allush dichter bij huis op ontdekkingstocht. In de zesdelige reisserie Oases in de lage landen trok hij langs bijzondere plekken in Wijk aan Zee, Vijlen, Vlieland, het Belgische Korsele en Oostende en net over de grens in het Duitse Kranenburg.

Bij deze serie is een aantal speciale wandelingen ontwikkeld. De hoofdpersonen uit de afleveringen van Vijlen, Vlieland en Korsele laten de meest bijzondere plekken zien in hun omgeving. Het pakketje met wandelingen is gratis te verkrijgen via eo.nl/wandelingen.

Prijswinnende EOdoc over eerste lingeriezaak in Noord-Irak

In Up To G-cup volgt regisseur Jacqueline van Vugt de Koerdisch-Nederlandse Shapol Majid. Zij opende in 2014 de eerste lingeriezaak van Noord-Irak. Verschillende generaties vrouwen vertellen daar hun kwetsbare verhaal over liefde, seksualiteit, cultuur, geloof, oorlog en vrijheid. Op het Nederlands Film Festival won Up to G-cup de prijs van de Nederlandse Filmkritiek.

De vergeten interviews van Jules Schelvis

Een groep gevangenen komt op 14 oktober 1943 in opstand tegen de SS-bewakers van vernietigingskamp Sobibor. Veertig jaar later interviewt Jules Schelvis, zelf overlevende van Sobibor, twaalf mannen en vrouwen die bij de opstand betrokken waren. Dit unieke filmmateriaal vormt de basis van de documentaire De Sobibor Tapes. Als EO zonden we dit uit in het kader van de ‘Internationale Herdenkingsdag van de Slachtoffers van de Holocaust’

Metterdaad in actie

EO Metterdaad kwam in 2021 op verschillende manieren in actie. Met campagne ‘Versterking gezocht’ vroeg EO Metterdaad aandacht voor de positie van Pakistaanse vrouwen. In Pakistan wordt de cultuur gedomineerd door mannen en is de positie van vrouwen ongelijkwaardig. En met de actie ’21 voor Jemen’ zetten zij zich in het najaar van 2021 in voor schoon drinkwater en voedsel voor de Jemenieten. Het getal 21 stond centraal in deze campagne. In de 21e eeuw in het jaar 2021 zijn 21 miljoen Jemenieten in nood.Voor een grote reportage in het kerstnummer van Visie reisden redacteur Gert-Jan Schaap en freelancefotografe Marijn Fidder eind 2021 af naar Albanië. In tekst en beeld lieten zij zien hoe lokale partners van EO Metterdaad, gedreven door hun liefde voor God en voor hun medemens, lichtpuntjes van hoop brengen op donkere plekken in dit prachtige land. 

Aandacht voor de verkiezingen

2021 was ook het jaar van de Tweede Kamerverkiezingen. Op 17 maart ging Nederland naar de stembus. Als EO gaven we op verschillende manieren aandacht aan de verkiezingen. Naast artikelen en een podcast maakten we twee programma’s.

De Verloren Stem

30 zetels. Dat is ongeveer het zetelaantal als de 2,5 miljoen niet-stemmers in Nederland het tegenovergestelde zouden doen op verkiezingsdag: stemmen. EO-presentator en politiek dier, Tijs van den Brink ging in De Verloren Stem bij ze langs. Bij de afhakers, paria’s en principiële strijders. In het programma probeert Van den Brink te ontdekken wat er omgaat in hun hoofden en of er ruimte was om tóch te gaan stemmen.


SKIN Verkiezingsdebat

Samen Kerk in Nederland (SKIN) en SKIN-Rotterdam organiseerden, in coproductie met de EO, een online verkiezingsdebat. Dit debat was te volgen via de livestream op het YouTube-kanaal van de EO. In dit debat gingen kandidaten van tien politieke partijen met elkaar in gesprek over thema’s die zijn aangedragen door de internationale- en migrantenkerken. Het debat werd geleid door EO-presentator Joram Kaat.

NPO Radio 1 & Op1

Met een getalenteerde pool aan radiopresentatoren, redacteuren en producers verzorgen we programma’s over de actualiteit, het maatschappelijke debat, muziek en zingeving. Op NPO Radio 1 maakten o.a. het programma Langs de lijn en omstreken. Een gevarieerd magazine waarin sport, persoonlijke gesprekken en nieuws elkaar op een vanzelfsprekende manier afwisselen.

In het programma Op1 hadden we ook dit jaar het presentatieduo Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink aan tafel zitten. Discussies over actuele onderwerpen en een reflectie op de waan van de dag, met verschillende gasten en opiniemakers, staan centraal. Belangrijk om op deze plekken aanwezig te zijn als EO.

Domein | Echte relaties

Het leven, de dood en het hiernamaals zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vieren en afscheid nemen gaan hand in hand. We bieden troost tijdens de moeilijke momenten, wanneer het leven je doet wankelen. En bieden inspiratie wanneer het leven om een nieuwe kijk vraagt. Persoonlijke verhalen bieden handvatten om in liefde met elkaar te leven. Zo bespreken we geboorte, groeien, de dood en het leven daarna.

Hieronder een greep uit de content die valt onder dit domein.

Pesten bespreekbaar maken

Jaarlijks is er een landelijke Week Tegen Pesten. Dit jaar was het thema ‘Buitengesloten, Uitgesloten!’, een initiatief van stichting School & Veiligheid. Ook dit jaar stond NPO Zapp een week lang in het teken van deze themaweek. Pesten kan je in een isolement brengen waardoor kinderen soms heel nare en onomkeerbare keuzes maken. Daarom zetten we ons als EO samen met NPO Zapp voor het zevende jaar op rij in om pesten bespreekbar te maken. In #MijnPestverhaal deelden kinderen in gesprek met Anne-Mar hun pestverhaal.

Anne-Mar Zwart over het programma: “Kinderen die gepest worden, voelen zich vaak eenzaam en denken dat zij de enige zijn met dit probleem. Pas nadat zij hun verhaal hebben durven delen, komen ze erachter hoe dat oplucht. Ze voelen zich gehoord. En vooral: minder eenzaam.”

Indrukwekkend portret van schaatsfamilie Schouten

In de documentaire Het leven gaat niet altijd over tulpen wordt het leven van de succesvolle familie Schouten geschetst in voor- en tegenspoed. Het leven van de familie Schouten draait om tulpen en topsport. Met elkaar runnen ze een groot internationaal tulpenbedrijf en kinderen Irene en Simon schaatsen op wereldtopniveau. Als moeder Jolanda door een hersenbloeding onverwacht veel zorg en aandacht nodig heeft verandert alles. Hoe verhoudt de familie zich in deze nieuwe situatie tot elkaar, het schaatsen en het bedrijf? Een EOdoc over onvoorwaardelijke liefde, trouw, veerkracht en mantelzorg.

Joram Kaat op zoek naar zijn vader

Wie is die man die zondag NIET het vlees snijdt? Welke invloed heeft een afwezige vader op je leven? Naar het antwoord op deze vragen gaat EO-presentator Joram Kaat op zoek in zijn podcast Who’s Your Daddy?. In deze podcast gaat hij door middel van gesprekken met zijn familie en deskundigen op zoek naar zijn vader. Lukt het hem om uiteindelijk zelf te ontdekken wat voor een persoon zijn vader is? En durft hij uiteindelijk zijn vader zelf te spreken?

Anne-Mar krijgt honderden reacties op podcast

In de podcast Willen jullie geen kinderen? spreekt presentator Anne-Mar Zwart met verschillende gasten over het hebben van een kinderwens. Ze deelt welke emotionele en intensieve periode er voorafging aan haar eigen zwangerschap en gaat in gesprek met (ervarings)deskundigen. Een podcast die inmiddels al 63.000 keer beluisterd is.

Direct na de eerste aflevering van de podcast stroomden de reacties van luisteraars binnen. Die stroom blijft aanhouden, tot op de dag van vandaag. Hoe was dit voor Anne-Mar Zwart? Had ze dit verwacht, welke reacties blijven haar het meeste bij en kunnen we daaruit concluderen dat de podcast een succes is? 

“Het was voor mij de eerste keer dat ik een podcast maakte. Wat ik zo mooi vind aan een podcast, is dat de dynamiek tussen de interviewer en de gast overeind blijft. Dat de vragen die ik stel vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid ook te horen zijn in het gesprek. En dat we écht de diepte konden opzoeken. En ja: het is ook zeker wel eens lekker om niet de visagie in te hoeven en gewoon heerlijk met een knot op mijn hoofd en een trui aan een programma te maken.” 

Eén reactie is al fantastisch

“Aan de ongelofelijke hoeveelheid aan reacties met persoonlijke verhalen kan ik zien dat de podcast van toegevoegde waarde is. En dat staat dan nog los van het feit dat we op nummer 10 stonden van de Spotify-hitlijsten, wat natuurlijk ook heel leuk en uniek is. Ik krijg nog steeds veel berichten, die ik niet allemaal kan bijbenen. En ik moet eerlijk zeggen: ook al kreeg ik één zo’n berichtje, dat is dan al fantastisch. Maar ons doel is zeker bereikt.”


Samenwerking Eva 

Ook Eva, het vrouwenplatform van de EO, haakte aan. Naast het delen van verhalen over het thema, zetten zij ook een onderzoek uit onder hun volgers over een (nog) niet vervulde kinderwens. Een aantal deelnemers gingen met Anne-Mar in gesprek in aflevering 7 van de podcast.

Dertig en weduwe. Wat dan?

Hoe rouw je als je generatiegenoten bezig zijn met álles behalve de dood? Marieke [29] en Marieke [34] verloren beide op jonge leeftijd hun partner. Op zoek naar herkenning ontmoetten ze elkaar online en hadden direct een klik. We volgen beide Mariekes in de documentaire Huisje, Boompje…Weduwe. Hoe beleven ze rouw, en op welke manier proberen ze hun leven opnieuw vorm te geven? In deze documentaire komt alles voorbij: verdriet, vriendschap, een nieuwe liefde, ziekte en zelfs nieuw leven. De documentaire laat zien dat Marieke en Marieke het gesprek over hun rouw niet schuwen en daarmee willen ze andere mensen inspireren.

 ‘Ik mis je’ is naast een tv-programma ook een van onze online communities. In samenwerking met ‘Ik mis je’ maakten we EO-gesprekskaartjes over dood, gemis en leven. Deze gesprekskaartjes helpen je om samen het gesprek aan te gaan over verlies, en herinneringen en gevoelens een plaats te geven.

Indrukwekkend

50 jaar | De Muzikale Fruitmand

De Muzikale Fruitmand staat al sinds 1971 bekend als hét christelijke verzoekprogramma voor psalmen, lofzangen en christelijke liederen. In de afgelopen vijftig jaar werden duizenden christelijke verzoeknummers gedraaid voor verjaardagen, jubilea of speciaal voor iemand die een steuntje in de rug kon gebruiken. Een bijzonder jubileum voor het programma dat bijna even oud is als de EO zelf. Het is een van de langslopende programma’s op de Nederlandse radio. Iets om ongekend trots op te zijn.

25 jaar | Eva

Het vrouwenblad van de EO bestaat 25 jaar. In november vierden zij dat het 25 jaar geleden dat de eerste editie van het magazine uitkwam. In die 25 jaar groeide Eva uit tot een levendige community met naast het blad ook diverse evenementen, online ontmoetingen en trainingen. Was Eva opgericht voor christelijke vrouwen nu is het een christelijke community die zich richt op álle vrouwen. Eva is met 25.000 abonnees al jarenlang een stabiele factor in tijdschriftenland.

Succesvolle crowdfunding EO-Jongerendag

Duizenden jongeren die tegelijk springen, zingen, juichen, bidden, luisteren en God aanbidden: het gebeurt al sinds 1975 op de EO-Jongerendag. Om de editie van 2022 te bekostigen, organiseerde BEAM – het jongerenmerk van de EO – een fundraising. Arjan Lock over deze actie: “Wij willen jongeren blijven voeden met geloofsinspiratie.”. 14.367 giftgevers haalden met elkaar het waanzinnige bedrag van € 420.000. Dat is meer dan de beoogde € 350.000. Dat betekent dat er al een mooi bedrag gereserveerd kan worden voor de EO-Jongerendag van 2023.

25 jaar | Rail Away

Een bijzonder jubileum voor het slow-tv programma dat al zo lang voor veel kijkers de ultieme ontspanning is. Beelden van mooie landschappen, unieke spoorlijnen, fantastische uitzichten en het kenmerkende rustgevende stemgeluid van voice-over Bob van der Houven typeren het programma. Het 25-jarig jubileum van Rail Away werd o.a. gevierd met vijf gloednieuwe afleveringen in de kerstperiode, waaronder een unieke winterse uitzending met prachtige beelden van een met dik pak sneeuw bedekt Nederland. Ter ere van het jubileum is er ook een boek verschenen ‘Het Grote Rail Away Boek’, geschreven door de makers van het programma. De populariteit van het programma blijkt nog steeds uit de ongekend hoge kijkcijfers.

200e aflevering | De Kist

Op maandag 4 oktober 2021 zonden we 200e aflevering van De Kist uit. Een bijzonder jubileum voor het programma waarin EO-presentator Kefah Allush met bekende Nederlanders spreekt over de essentie van het leven en de dood. In deze aflevering ging hij voor het eerst in de geschiedenis terug naar een gast. Zeven jaar na hun eerste ontmoeting sprak hij opnieuw met Ernst Daniël Smid. Ter ere van het jubileum verscheen er ook een boek ‘De Kist – Bekende Nederlanders over de grote vragen van het leven’.

EO-presentator Kefah Allush: “Het is bijzonder dat de ‘De Kist’ al 200 afleveringen relevante vragen en inzichten over leven en dood ter tafel brengt. Hoe lang en hoe vaak ik dit ook doe, het blijft altijd indruk op mij maken dat gasten met mij op zoek willen gaan naar wat wezenlijk is in hun bestaan. Elk gesprek is een dans die mij, en hopelijk ook de kijker, verrijkt.”

50 jaar | De Muzikale Fruitmand

De Muzikale Fruitmand staat al sinds 1971 bekend als hét christelijke verzoekprogramma voor psalmen, lofzangen en christelijke liederen. In de afgelopen vijftig jaar werden duizenden christelijke verzoeknummers gedraaid voor verjaardagen, jubilea of speciaal voor iemand die een steuntje in de rug kon gebruiken. Een bijzonder jubileum voor het programma dat bijna even oud is als de EO zelf. Het is een van de langslopende programma’s op de Nederlandse radio. Iets om ongekend trots op te zijn.

25 jaar | Rail Away

Een bijzonder jubileum voor het slow-tv programma dat al zo lang voor veel kijkers de ultieme ontspanning is. Beelden van mooie landschappen, unieke spoorlijnen, fantastische uitzichten en het kenmerkende rustgevende stemgeluid van voice-over Bob van der Houven typeren het programma. Het 25-jarig jubileum van Rail Away werd o.a. gevierd met vijf gloednieuwe afleveringen in de kerstperiode, waaronder een unieke winterse uitzending met prachtige beelden van een met dik pak sneeuw bedekt Nederland. Ter ere van het jubileum is er ook een boek verschenen ‘Het Grote Rail Away Boek’, geschreven door de makers van het programma. De populariteit van het programma blijkt nog steeds uit de ongekend hoge kijkcijfers.

25 jaar | Eva

Het vrouwenblad van de EO bestaat 25 jaar. In november vierden zij dat het 25 jaar geleden dat de eerste editie van het magazine uitkwam. In die 25 jaar groeide Eva uit tot een levendige community met naast het blad ook diverse evenementen, online ontmoetingen en trainingen. Was Eva opgericht voor christelijke vrouwen nu is het een christelijke community die zich richt op álle vrouwen. Eva is met 25.000 abonnees al jarenlang een stabiele factor in tijdschriftenland.

200e aflevering | De Kist

Op maandag 4 oktober 2021 zonden we 200e aflevering van De Kist uit. Een bijzonder jubileum voor het programma waarin EO-presentator Kefah Allush met bekende Nederlanders spreekt over de essentie van het leven en de dood. In deze aflevering ging hij voor het eerst in de geschiedenis terug naar een gast. Zeven jaar na hun eerste ontmoeting sprak hij opnieuw met Ernst Daniël Smid. Ter ere van het jubileum verscheen er ook een boek ‘De Kist – Bekende Nederlanders over de grote vragen van het leven’.

EO-presentator Kefah Allush: “Het is bijzonder dat de ‘De Kist’ al 200 afleveringen relevante vragen en inzichten over leven en dood ter tafel brengt. Hoe lang en hoe vaak ik dit ook doe, het blijft altijd indruk op mij maken dat gasten met mij op zoek willen gaan naar wat wezenlijk is in hun bestaan. Elk gesprek is een dans die mij, en hopelijk ook de kijker, verrijkt.”

Succesvolle crowdfunding EO-Jongerendag

Duizenden jongeren die tegelijk springen, zingen, juichen, bidden, luisteren en God aanbidden: het gebeurt al sinds 1975 op de EO-Jongerendag. Om de editie van 2022 te bekostigen, organiseerde BEAM – het jongerenmerk van de EO – een fundraising. Arjan Lock over deze actie: “Wij willen jongeren blijven voeden met geloofsinspiratie.”. 14.367 giftgevers haalden met elkaar het waanzinnige bedrag van € 420.000. Dat is meer dan de beoogde € 350.000. Dat betekent dat er al een mooi bedrag gereserveerd kan worden voor de EO-Jongerendag van 2023.

De EO in 
in cijfers

Podcast

Het aantal plays voor EO-podcasts
is met 64% gegroeid t.o.v. 2020.

Bekijk hier de 10 best beluisterde podcasts van 2021.

Print

EO viert 25 jaar Eva!

Bekijk hier de oplage van BEAM, Visie en Eva in 2021.

Radio

3.519 radio-uitzendingen gemaakt
163.000 minuten aan radio

Bekijk hier de 5 best beluisterde radioprogramma’s van 2021.

Tv

3.300 uitzendingen op tv
>1.500 uur aan tv

Bekijk hier voor kijkcijfers, waardering en streamstarts.

Website

47% – Eva
Groei gemiddeld aantal bezoekers per week t.o.v. 2020.

Bekijk hier meer cijfers.

Social

star-full

Mooie momenten

Slag om de Schelde won 5 Gouden Kalveren

Bekijk hier meer mooie momenten

Algemeen

Zonder steun, betrokkenheid en inzet van onze leden, vrijwilligers en medewerkers zijn we nergens.

Podcast

De 10 best beluisterde podcasts in 2021
[gemiddeld aantal plays per aflevering]

 

 • Het aantal plays voor EO-podcasts is met 64% gegroeid t.o.v. 2020.
 • 7.400.000 plays in 2021 voor podcast Eerst Dit

Print

 

BEAM

36.000

oplage

4x per jaar verschenen

Visie

72.000

oplage

44x verschenen

Eva

28.000

oplage

8x verschenen

Radio

3.519 radio-uitzendingen gemaakt
163.000 minuten aan radio

De 5 best beluisterde radioprogramma’s in het afgelopen jaar.

De 5 best beluisterde radioprogramma’s in het afgelopen jaar:

 1. Martine in de middag (NPO Radio 2)
 2. Open huis (NPO Radio 5)
 3. Amerika beëdigt de nieuwe president (NPO Radio 1)
 4. Dit is de dag (NPO Radio 1)
 5. Musica Religiosa (NPO Radio 5)

Tv

3.300 uitzendingen op tv
>1.500 uur aan tv

 

Waardering
8,6 ‘De Sobibor Tapes – de vergeten interviews van Jules Schelvis’. Best gewaardeerde tv-programma van de EO in 2021.

Tv kijkcijfers

Totaal aantal streamstarts top 5 per titel.

Streamstarts

Mooie momenten

Up to G-cup prijs van Nederlandse Filmkritiek
Slag om de Schelde won 5 Gouden Kalveren
Ruim 1400 giftgevers maken EO-Jongerendag 2022 mogelijk
Nederland 65.731 bomen rijker door EO-actie ‘Nederland plant bomen’

Website

47% – EVA
Groei gemiddeld aantal bezoekers per week t.o.v. 2020

Ik mis je
Best gelezen artikel in 2021 met bijna 1 miljoen views.

Socials

EO Corporate
138 interacties per week | 1M bereik per maand

BEAM – 32.000 volgers
In 2021 gegroeid met bijna 25% t.o.v. 2020.

Algemeen

Door de steun, betrokkenheid en inzet van onze leden, vrijwilligers en medewerkers vertellen we dagelijks verhalen over Gods liefde voor iedereen.

300.000 – Leden
1.250 – Vrijwilligers
375 – Medewerkers

 

Regelen


Afgelopen jaar was het laatste jaar dat we gewerkt hebben met het MJB 2018-2021 als uitgangspunt. In 2021 is er een nieuw MJB geschreven voor de periode 2022-2025.

In 2021 gaven we invulling aan de meerjarenstrategie door onder andere:

 • te zorgen dat steeds meer content van de EO aantoonbaar bijdraagt aan de ambities die we rond domeinen en thema’s hebben geformuleerd;
 • onze erkenningsaanvraag op te stellen en in te dienen bij het Commissariaat voor de Media;
 • te investeren in het kiezen en leren kennen van doelgroepen die we aan ons willen binden;
 • toe te werken naar een wendbare organisatie door verdere stappen te zetten in het transformatieproces, onder de titel EO beweegt;
 • door mee te denken over het genrebeleid van de NPO in het kader van een toekomstbestendig publiek bestel en
 • te investeren in een grotere betrokkenheid van onze leden. Onder andere middels een succesvolle crowdfundingsactie voor de EO-Jongerendag.

Afgelopen jaar stond organisatorisch in het teken van EO beweegt: het transformatieproces om van de EO een wendbare organisatie te maken. Om de komende jaren relevant en betekenisvol te blijven, moeten we anders denken, werken en organiseren. Onder leiding van het Transformatieteam gaat de organisatie in fases voor een deel werken in multidisciplinaire teams. Vanuit heldere kaders en doelen, waarbij regelmatig geëvalueerd en gereflecteerd wordt om zo te kunnen leren en ontwikkelen.

Ook dit jaar werd weer getekend door de coronapandemie die veel gevolgen had voor onze manier van samenwerken en voor de content die we hebben geproduceerd. Het tweede coronajaar laat zien dat het mensen steeds zwaarder valt om op afstand hun werk te kunnen doen. We ervaren de gevolgen hiervan onder andere in een oplopend verzuim. We hebben ter preventie nu geregeld dat mensen terecht kunnen bij een lifestylecoach voor een gezondheidscheck.

Governance


Raad van bestuur

De raad van bestuur (rvb) is verantwoordelijk voor het beleid van de EO. De rvb stuurt en coördineert alle processen die de resultaten en de kwaliteit van de werkzaamheden van de EO dienen. Het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan en de begroting zijn onderdelen van de beleidscyclus. De rvb legt over het beleid verantwoording af aan de raad van toezicht, de ledenraad en andere stakeholders.

De raad van bestuur bestaat uit één persoon en wordt ondersteund door twee bestuursadviseurs, de adjunct-directeur en managers. De managers en stafhoofden worden aangestuurd door de adjunct-directeur.

In 2021 hebben we verder gewerkt aan de concretisering van onze missie in domeinen en thema’s. Deze domeinen geven de komende jaren richting aan de content- en merkstrategie van de EO.


De drie domeinen waarmee we werken:

 • Veelkleurigheid van God
 • Hoopvolle samenleving
 • Echte relaties

Thema’s worden gekozen voor een kortere periode en worden gekozen op basis van actualiteit en doelgroeponderzoek.

Ook hebben we in samenspraak met de organisatie doelgroepen gekozen waar we ons de komende jaren op willen richten en die we beter willen leren kennen. De gekozen doelgroepen zijn:

 • Jong en Hoopvol
 • Gewoon Gemiddeld
 • Plannen en Rennen
 • Zorgeloos Actief
 • Landelijke Vrijheid
 • Gezellige Emptynesters
 • Kinderen en Tieners


Ledenraad

In 2021 heeft alleen de vergadering in september live plaatsgevonden. De andere twee vergaderingen waren digitaal. In november heeft de ledenraad een werkbezoek gebracht aan de EO.

In 2021 waren er geen ledenraadsverkiezingen. Twee leden hebben in 2021 afscheid genomen van de ledenraad.

Rol ledenraad in 2021

In 2021 vergaderde de ledenraad drie keer. De ledenraad stelde de jaarrekening 2020 vast en verleende decharge voor het gevoerde beleid door het bestuur en het gehouden toezicht door de raad van toezicht. De raad van bestuur informeerde de ledenraad tijdens de vergaderingen over belangrijke ontwikkelingen bij de EO, en over de politieke ontwikkelingen betreffende de toekomst van het publieke bestel. Daarnaast sprak de ledenraad over de digitale transformatie. Ook was er een werkbezoek dat in het teken stond van de bespreking van het digitale platform Lazarus. De ledenraad vervulde hierbij een belangrijke klankbordrol voor de raad van bestuur.

Benoeming nieuwe rvt-leden

Er werd een commissie ingesteld voor de benoeming van twee nieuwe leden van de raad van toezicht vanwege het vertrek van Jolanda de Heer en Jur Zandbergen. De commissie adviseerde Wilmie Riemer en Sipke Spoelstra te benoemen als lid van de raad van toezicht (voor een periode van vier jaar, per 1 januari 2022). De ledenraad heeft dit advies opgevolgd en ging tot benoeming over.

Governance

De commissie ‘Evaluatie governance heeft ook 2021 vanwege de coronacrisis niet vergaderd. De bedoeling is om ledenraadsvergaderingen te evalueren en de voorkeur is uitgesproken om dat vooral van ‘live’ ledenraadsvergaderingen te doen. Dan zal de commissie haar vergaderingen weer oppakken.

Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) bestond in 2021 uit de volgende leden:

 • Willem Smouter (voorzitter)
 • Jolanda de Heer-Verheij (secretaris)
 • Evert Jan Ouweneel (vicevoorzitter)
 • Jacobine van den Brink (per 1 oktober 2021 is zij gestopt)
 • Pieter Oudenaarden
 • Jur Zandbergen
 • Elvira Sweet

In de december vergadering van de rvt is afscheid genomen van Jolanda de Heer en Jur Zandbergen (beiden na twee termijnen). In de ledenraad van 12 december 2021 zijn Wilmie Riemer en Sipke Spoelstra in deze vacatures benoemd. Voor beiden gaat hun termijn in op 1 januari 2022.

Vergaderingen

De raad van toezicht kwam in 2021 bijeen in vijf reguliere vergaderingen, waarvan er vier online hebben plaatsgevonden. Geen van de leden was frequent afwezig. Jacobine van de Brink is afgelopen jaar tussentijds afgetreden. Het bestuur was bij het grootste deel van de reguliere vergaderingen aanwezig, met uitzondering van een aantal agendapunten die buiten aanwezigheid van het bestuur besproken moesten worden. De financiële commissie en identiteitscommissie vergaderden elk drie keer. De remuneratiecommissie heeft het beoordelingsgesprek met de bestuurder gevoerd. Ter voorbereiding op dit gesprek heeft deze commissie input ontvangen van een aantal personeelsleden van de EO.

Alle leden van de rvt hebben zoveel mogelijk de vergaderingen van de ledenraad bijgewoond.

Taak

De rvt houdt toezicht op:

 • De algemene gang van zaken in de vereniging en
 • Het bestuur en het door het bestuur gevoerde beheer en beleid.

Daarnaast is de rvt verantwoordelijk voor de taken en bevoegdheden die hem bij de statuten zijn toegekend. Hij voorziet het bestuur, gevraagd en ongevraagd, van advies. De rvt richt zich bij het vervullen van zijn taak uitsluitend op het belang van de vereniging en alle betrokkenen bij de vereniging. Ook houdt de raad van toezicht in de gaten of het doel van de vereniging wordt verwezenlijkt in overeenstemming met de grondslag.

Onderwerpen

Een aantal onderwerpen wordt elk jaar in de rvt besproken. In 2021 besprak de raad van toezicht daarnaast de erkenningsaanvraag en het concessiebeleidsplan, het transformatieproces, en werd er een vervolg gegeven aan de zelfevaluatie met hulp van een extern adviseur. De rvt besprak – buiten aanwezigheid van het bestuur – het functioneren van het bestuur.

De rvt keurde het jaarverslag 2020, de begroting 2022 en het jaarplan 2022 goed. De jaarrekening en het accountantsverslag zijn in aanwezigheid van de accountant besproken. De meerdaagse vond plaats in september. Het meerjarenbeleidsplan is daar besproken en het onderwerp risicomanagement is aan de orde gekomen. Daarbij zijn de voornaamste strategische en operationele risico’s van de EO besproken en kwam de risicohouding van het bestuur aan de orde. Verder is met de rvt besproken hoe de EO intern invulling geeft aan risicomanagement en hoe dit verankerd is in de organisatie.

 

Commissies

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie bestond in 2021 uit Pieter Oudenaarden en Jolanda de Heer-Verheij. Zij hebben het functioneringsgesprek met het bestuur gevoerd en ter voorbereiding daarop met een aantal medewerkers van de EO gesproken.


Identiteitscommissie

De identiteitscommissie bestond in 2021 uit Evert Jan Ouweneel en Elvira Sweet. De commissie heeft het jaarverslag 2020 en het jaarplan 2022 besproken. Ook sprak de identiteitscommissie over het meerjarenbeleidsplan.


Financiële commissie

De financiële commissie bestond in 2021 uit Jacobine van den Brink en Jur Zandbergen. Later in het jaar heeft Pieter Oudenaarden de plek van Jacobine van den Brink in de commissie ingenomen. De commissie heeft het jaarverslag 2020 en het accountantsverslag 2021 besproken in bijzijn van de accountant en gedeeltelijk buiten aanwezigheid van het bestuur. Andere onderwerpen waren de verschillende forecasts, de begroting 2022 en risicomanagement bij de EO.

 

Informatievoorziening

De bestuurder heeft de plicht om de rvt alle benodigde informatie tijdig te verstrekken. Dit heeft de rvt nodig om zijn taak optimaal te kunnen vervullen. Hier heeft de bestuurder ook in 2021 ruim voldoende invulling aan gegeven. Zowel schriftelijk als in de mondelinge toelichting tijdens vergaderingen. Hiernaast heeft de rvt via eigen kanalen informatie verzameld. Informatie die rvt-leden hebben gevonden in de media werd onderling gedeeld. Er is ook gesproken met de Ondernemingsraad van de EO. Verder leverde het bijwonen van ledenraadsvergaderingen een schat aan informatie op.

 

Relatiebeheer

De rvt weet dat het onderhouden van (interne en externe) relaties met relevante stakeholders van groot belang is. Daarom zocht de raad ook in 2021 bewust contact met medewerkers van de EO (o.a. via het gesprek met de or (ondernemingsraad)), achterbanorganisaties, het Commissariaat voor de Media en de NPO. De voorzitter van de rvt onderhield de relatie met voorzitters van andere omroepen.


Zelfevaluatie en ontwikkeling rvt

De rvt werkte in 2021 aan de ontwikkeling van de rvt-leden afzonderlijk en aan de rvt als geheel, als team. De EO financierde en faciliteerde dit proces waar nodig. Vragen die tijdens de zelfevaluatie aan de orde kwamen, zijn:

 • Hoe gaat de rvt om met een ervaren bestuurder?
 • Hoe houdt de rvt toezicht in een fase waarin snelheid en flexibiliteit zijn vereist?
 • Hoe gaat de rvt om met toenemende complexiteit?
 • Welke opleidingswensen zijn er bij de rvt-leden voor komend jaar?

De rvt wil een kritisch ‘tegenover’ zijn voor de bestuurder. Daarom onderhoudt de rvt nauw contact met stakeholders binnen en buiten de EO en zorgt hij voor informatieverwerving via uiteenlopende kanalen.

De rvt hecht veel waarde aan openheid. Zo worden zorgen eerlijk benoemd en werken leden van de rvt nauw samen aan het leveren van een constructieve bijdrage voor de EO.

Bedrijfsvoering

 

ICT

De afdeling ICT heeft er primair voor gezorgd dat de medewerkers van de EO goed functionerende hard- en software ter beschikking hebben gekregen. Extra zorg is besteed aan de veiligheid van deze systemen vanwege de toenemende kans op ongewenste toegang door derden. Hiervoor wordt continu de infrastructuur geüpdatet in overeenstemming met de adviezen van de leveranciers en landelijke richtlijnen voor cybersecurity. De EO trekt hier overigens nauw op met de NPO en de andere leden van de Publieke Omroep. Omdat er veel vanuit huis gewerkt wordt, heeft voorlichting voor de medewerkers ook meer aandacht gekregen. Onze medewerkers hebben alle systemen volledig in gebruik gehad zonder noemenswaardige incidenten. In 2022 zal het veilig kunnen werken vanuit de EO en externe locaties opnieuw de norm zijn. De voorlichting en het gebruik van tweestapsverificatie zorgen onder meer voor de beveiliging van data en privacy. Verder continueert de ICT-afdeling het beleid om de systemen extra te beveiligen via gecertificeerde Clouddiensten waarbij harmonisatie en standaardisatie bepalende factoren zijn.

 

Facilitair

Huisvesting

De aanpassingen vanwege COVID-19 zijn ook in 2021 van invloed geweest op de huisvesting. Naast de standaard maatregelen voor afstand houden en hygiëne is er extra aandacht besteed aan de mogelijkheden voor thuiswerken. In overleg met P&O zijn er goede bureaustoelen ter beschikking gesteld met de mogelijkheid deze over te nemen, of via een persoonlijk budget extern te betrekken. Daarnaast is er meer gebruik gemaakt van vergaderen via video, en worden de vergaderruimtes ook aangepast met betere AV-faciliteiten. Er waren in 2021 twee huurders actief: IJM en NPO, samen 5% van het vloeroppervlak. Het onderhoud aan het gebouw is uitgevoerd conform de planning waarbij extra aandacht is gegeven aan duurzame oplossingen zoals de vervanging naar LED-verlichting, uitbreiding van het aantal laadpalen en efficiënt gebruik van de warmtepompinstallatie van de EO.

In 2022 zal het gebruik van het pand ook worden bepaald door de combinatie van deels thuiswerken en deels op kantoor. Daarvoor zullen de meeste faciliteiten flexibel worden ingericht om eenvoudig te kunnen (op)schalen en de diverse vergaderruimtes van goede audiovisuele middelen worden voorzien.

 

Uitbestede diensten

De coronapandemie had ook in 2021 impact voor onze partners voor de catering- en schoonmaakdienstverlening. Waar mogelijk hebben zij reorganisaties doorgevoerd. Onze cateraar had door de van overheidswege getroffen maatregelen te maken met wisselende bezoek- en omzetcijfers in het restaurant. Voor onze schoonmaakpartner leidde dit tot een aangepaste invulling van uren. De samenwerking met ons objectbeveiligingsbedrijf en landelijke meldkamer is ongewijzigd.

 

Duurzaamheid

Voor onze energievoorziening werd gedurende het hele jaar gebruik gemaakt van groene stroom (NL Wind) en gas (wat gecompenseerd is met de aanplant van bos). De 302 zonnepanelen op het dak van het EO-gebouw zorgden in 2021 voor een stabiele opbrengst van 15% van ons totale elektriciteitsverbruik. Door de vernieuwing van alle kantoorverlichting naar LED is het toekomstig elektraverbruik sterk gereduceerd. Tegelijkertijd zorgt de ingebruikname van de hybride lucht- warmtepompinstallatie (waarmee grote delen van het gebouw in de zomer ook van koeling worden voorzien) voor een toename van het elektriciteitsverbruik. In 2021 heeft de warmtepompinstallatie voor een substantiële daling van ons gasverbruik en daarmee van onze CO2-uitstoot gezorgd, namelijk 61 ton CO2. Voor 2022 verwachten we een reductie van 80 ton CO2 (ten opzichte van het gemiddeld historisch verbruik van 100.000 m3 gas). Door middel van het project ‘Trees for All’ compenseert de EO de CO2-bedrijfsuitstoot.

In 2021 is een meervoudig onderhandse aanbesteding gestart voor het onderhoud aan onze externe groenvoorziening, waarbij sterk is ingezet op duurzaam (milieuvriendelijk) onderhoud en op inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Personeelsbeleid

Corona

Ook in 2021 was in ons personeelsbeleid veel aandacht voor corona. Er bleef oog voor het bieden van een veilige werkplek voor onze medewerkers en continuïteit van onze bestaande processen om content te maken. De coronapandemie en de daarbij horende maatregelen duren inmiddels al bijna twee jaar. We zagen dit jaar de gevolgen in ons ziekteverzuim. In 2021 zagen we hiervan ook de gevolgen voor het persoonlijk welbevinden van onze collega’s. Iedereen deed in dit bijzondere jaar wat hij of zij kon in deze situatie. Elke situatie was anders, een samenspel van werkzaamheden en context thuis. Dat vroeg om maatwerk en gesprek met onze collega’s. Om deze reden bieden we onze collega’s ook de mogelijkheid om op elk moment in gesprek te gaan met een externe coach. 

 

Kengetallen

 • Het aantal medewerkers in dienst van de EO is in 2021 met 18 afgenomen (4,5%). Eind 2021 waren er 375 medewerkers (2020: 393) in dienst, in totaal 331 fte’s (2019: 341 fte). 
 • De verhouding tussen mannen en vrouwen is in 2021 5 procentpunt gewijzigd. Van onze medewerkers was eind 2020 45% man (2020: 50%) en 55% vrouw (2020: 50%). 
 • De verhouding tussen dienstverbanden voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd is in de loop van het jaar niet veel gewijzigd: 70% van onze medewerkers heeft een vast dienstverband (2020: 67%) en 30% heeft een tijdelijk dienstverband (2020: 33%). 
 • In 2021 merkten we in het ziekteverzuim de gevolgen van de coronapandemie. Het verzuim was afgelopen jaar 4,29%. In 2020 was het ziekteverzuim 3,22%, dit was nagenoeg gelijk aan 2019.


Nieuwe manieren van werken

Met het geleerde van de corona periode kijken we naar onze manier van werken. We streven naar een manier die past bij onze organisatie, processen en onze mensen. Een manier van werken waarin mensen weer veilig in ons pand kunnen werken en ervoor kunnen kiezen om thuis te werken. We noemen dit het ‘hybride werken’. Veel werkzaamheden blijken we overal te kunnen doen: thuis, onderweg, op kantoor en in een online werkomgeving. Om dit voor de EO collega’s mogelijk te maken is een budget beschikbaar gesteld waarmee de thuiswerkplek ingericht kan worden voor structureel gebruik. Maar lang niet alles kan vanuit huis, veel activiteiten vereisen live contact met collega’s. Ook voor ontwikkeling is live samenwerken en anderen zien werken noodzakelijk. Elk team voert het gesprek om te komen tot een goede balans van thuis werken en fysiek samen werken bij de EO.


Duurzame mobiliteit 

We willen onze CO2-uitstoot reduceren. Het overgrote deel van de uitstoot wordt veroorzaakt door ons woon-werkverkeer. In 2021 heeft de EO een stap gezet om in de mobiliteit te verduurzamen. Hiervoor is de nieuwe ‘Regeling Tegemoetkoming reiskosten Woon-werkverkeer’ ingevoerd. Deze sluit aan bij onze ambities op het gebied van duurzame mobiliteit en past bij meer hybride werken. In de nieuwe regeling wordt daarom het reizen op een ‘groene’ wijze gestimuleerd.

 

Nieuwe manieren van denken, werken en organiseren

In 2021 hebben intern het gesprek gevoerd over de ontwikkeling voor de EO en onze omgeving. We spraken over de sterke ontwikkelstroom door de vele veranderingen in de markt, de behoefte om wendbaar te zijn en ons aan te passen aan de snelheid van de wereldwijde digitalisering. Er zijn uitgangspunten geformuleerd voor de vervolgstappen om te komen tot een organisatie inrichting die aansluit bij focus onze belangrijke thema’s en doelgroepen. Hiervoor vormen we nieuwe multidisciplinaire teams rond deze thema’s en doelgroepen. Om medewerkers en teams te ondersteunen in deze ontwikkeling is gewerkt aan coaching die aansluit bij de ontwikkelbehoefte van elke medewerker en team. In 2022 zullen medewerkers en teams daadwerkelijk met deze coaching aan de slag gaan. In ons aannamebeleid richten we ons op flexibel inzetbare collega’s, verbonden met onze missie en in staat om zich breed in te zetten om impact te maken met onze missie.


Talentontwikkeling 

Deze manier van werken vraagt ook een nieuwe manier van aankijken tegen ontwikkeling. We werken dagelijks met veel collega’s samen aan uiteenlopende content en ontwikkelen ons zo elke dag. We dagen onze collega’s uit om door middel van feedback en reflectie gericht aan de slag te gaan met de eigen ontwikkeling. Als EO faciliteren we voor medewerkers het gesprek met collega’s en leidinggevende over samenwerking en ontwikkeling. Dit doen we onder andere door middel van een app. In 2021 zijn er door medewerkers van de EO via deze app ruim 1.400 feedbackvragen gesteld. Ook hebben medewerkers de tijd genomen om te reflecteren en zijn ze hierover met hun leidinggevende in gesprek gegaan. Het gesprek over ontwikkeling zorgt voor investeringen in het talent van onze medewerkers.

Ondanks dat we voornamelijk thuiswerkten was er in 2021 ook aandacht voor talentontwikkeling. Zo was er een traineeship, online trainingen en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. In 2021 was de investering in opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers lager dan in 2020. Belangrijkste oorzaak hiervan is corona. In totaal is er € 300.000 geïnvesteerd in opleidingen op maat voor onze medewerkers. Dit zorgt dat we ruim 1,5% van onze loonsom investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers.


Werken bij de EO 

We willen zichtbaar zijn op de arbeidsmarkt om zo talenten aan onze organisatie en missie te verbinden. Uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid bij het merk van de nieuwe werkgever voor 95% van de sollicitanten op de arbeidsmarkt een belangrijke motivator is in hun keuze om te solliciteren. Daarom brachten we in 2021 verder focus aan in het sterk profileren van de EO op de arbeidsmarkt. Door het vertellen van verhalen over de EO, maar ook over hoe het is om bij de EO te werken, willen we een herkenbaar profiel creëren voor onze potentiele nieuwe collega’s. Hierin hebben we aandacht voor de diversiteit van onze organisatie en over dit onderwerp voeren we intern en extern het gesprek. Dit zorgt voor samenwerking met verschillende organisaties om te zorgen voor een divers personeelsbestand en een intern gesprek over diversiteit.


Financiën (cijfers x 1.000)

Het is van groot belang om een solide financiële huishouding te hebben zodat we kwalitatief hoogwaardige content kunnen blijven produceren waarmee onze missie wordt gerealiseerd. Hier is het financiële beleid dan ook op gericht. Eigen middelen uit giften, inkomsten van (programma-)bladexploitatie, nalatenschappen en nevenactiviteiten worden onder andere ingezet om in de programmering keuzes te kunnen maken die nauw aansluiten bij de missie van de EO.

De EO is een financieel gezonde organisatie met een goede solvabiliteit. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2021 € 9.397 (2020: € 8.700), dit is 41% van het balanstotaal (2020: 38%). De EO is goed in staat om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Dit blijkt uit de current ratio van 1,70 (2020: 1,53). De kasstroom was in 2021 €2.889 negatief (2020: € 2.530 positief). Het verschil wordt met name veroorzaakt door de vooruitbetaling van de pensioennota 2022. Door de gezonde vermogenspositie en liquiditeit hoeft de EO geen gebruik te maken van externe financieringsbronnen.

Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belastingen steeg in 2021 ten opzichte van 2020 van € 1.109 negatief naar € 697 positief. De totale bedrijfsopbrengsten zijn gedaald door minder grote producties in 2021. De daling in de lasten betreft vooral lagere productiekosten in verband met minder grote producties. Per saldo stijgt het bedrijfsresultaat naar € 757 positief (2020: € 1.085 negatief).

In 2021 hebben we € 61 aan negatieve rente betaald (2020: € 23). De vennootschapsbelasting is in 2021 € 1 (2020: € -1).


Risicomanagement

Om risico’s die de missie in gevaar kunnen brengen te beheersen werkt de EO op een gestructureerde manier aan risicomanagement. Hierbij wordt een top-down proces gevolgd dat is afgestemd tussen het bestuur en de raad van toezicht. Het risicomanagement bestaat uit de volgende vier onderdelen volgens de Risk Appetite Value Chain (RAVC) methodologie:  

 • Risico governance 
 • Risicostrategie
 • Risicoprocessen
 • Risicobewustzijn 

 

Risico governance


Bestuurlijke organen

De bestuurlijke organen van de EO zijn het Bestuur en de Raad van Toezicht. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de EO.


Checks & balances

Binnen de EO zijn checks & balances opgenomen in het governanceproces. In 2019  is op een gestructureerde wijze het risicoprofiel bepaald. Jaarlijks worden de risicohouding, risicobereidheidsprincipes, strategische risico’s en bijbehorende beheersingsmaatregelen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Dit heeft geresulteerd in een hogere risicobewustheid. De gehele strategische risicomanagementcyclus is besproken en geaccordeerd door de Raad van Toezicht, zoals ook is bepaald in artikel 3 van de ‘Beleidsregels governance en interne beheersing 2017’ van het Commissariaat voor de Media.


Risicomanagement functie

Risicomanagement vindt plaats binnen de eerste lijn: het primaire proces. Als tweedelijnsfunctie is dit gepositioneerd binnen de afdeling Financiën en Risicomanagement. In de praktijk wordt nauw samengewerkt met de Compliance Officer en de medewerkers bij ICT die verantwoordelijk zijn voor de informatiebeveiliging.


Compliance functie en functionaris voor gegevensbescherming

De EO beschikt over een Compliance Officer. Zij controleert op het correct naleven van de ‘Beleidsregels governance en interne beheersing’ van het Commissariaat voor de Media, de ‘Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021’, de Mediawet, de aanbestedingsrichtlijnen, de WNT en andere relevante wet- en regelgeving. De Compliance Officer is het centrale loket voor alle compliance- en integriteits- vraagstukken binnen de EO. De EO beschikt eveneens over een Privacy Officer die privacyvraagstukken binnen de EO behandelt. In 2021 zijn er geen inbreuken in verband met persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In 2021 is samen met de Privacy Officer en hoofd Data onder meer uitvoerig stilgestaan bij de verwerking van datagegevens op de websites van de EO en de start van het gebruik van de Whize-doelgroepen. Daarbij is een DPIA (Data Protection Impact Assesment) uitgevoerd om de mogelijke kwetsbaarheden te ondervangen. Verder is er een privacy beleid vastgesteld die een bijdrage zal leveren aan uniforme kwaliteitseisen.

 

FIP

Met ingang van de nieuwe Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021 behoort de toezicht van de gedragscode toe aan het Commissariaat voor de Media. Om de behoefte omtrent advies en voorlichting te waarborgen is er een Functionaris Integriteit Publieke omroep (FIP) aangesteld. De FIP heeft als doel de publieke omroepen en de NPO te ondersteunen in het bevorderen van goed bestuur en integriteit in het algemeen en het bevorderen van naleving van de gedragscode in het bijzonder.


Ombudsman Publieke Omroep

De ombudsman volgt en onderzoekt journalistieke uitingen van de landelijke publieke omroepen. Daarnaast onderzoekt en behandelt de ombudsman vragen en klachten van het publiek hierover. De ombudsman gaat niet over alle programma’s van de publieke omroepen, maar alleen over journalistieke programma’s op radio, tv of internet, die vallen binnen de genres nieuws, actualiteiten, sport, informatie en educatie. In 2021 heeft de EO geen vragen van de Ombudsman ontvangen.


Verantwoording

De verantwoording van de ‘Beleidsregels governance en interne beheersing’ en de ‘Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021’ moet op een adequate en toegankelijke wijze plaatsvinden. De verantwoording vindt plaats in dit jaarverslag en door middel van registers op onze website, eo.nl. Medewerkers van de EO ontvangen jaarlijks een uitvraag waarin de richtlijnen onder de aandacht worden gebracht. Ook ontvangen de medewerkers een meldingsformulier voor de verschillende registers.

 

Risicostrategie

Afgelopen jaar zijn de benoemde risicohouding, risicobereidheid en strategische risico’s geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.


Risicohouding

De risicohouding van de EO is in 2021 ongewijzigd vastgesteld op ‘gebalanceerd’. Dit betekent dat het bestuur van de EO bij zijn besluitvorming telkens een weloverwogen afweging maakt tussen risico en rendement. Zij is zich bewust van de mogelijke risico’s en laat zich niet alleen leiden door opportuniteiten. De weging van de risicohouding is gedaan op een vijfpuntsschaal die loopt van risicomijdend naar risico-zoekend: nul, kritisch, gebalanceerd, opportunistisch en maximaal.

 

Risicobereidheidsprincipes

Op basis van de risicohouding is de risicobereidheid gedefinieerd. De risicobereidheidsprincipes kunnen als volgt worden samengevat:


Besturingsfilosofie

Om de missie van de EO voor de toekomst te kunnen waarborgen moeten we snel kunnen reageren op een voortdurend veranderende markt en de belangen van alle stakeholders mee laten wegen bij alles wat we doen. Medewerkers werken daarom integraal samen, vanuit het hogere doel van de EO en met weging van de belangen van betrokken stakeholders. Dat maakt ons flexibel.


Reputatiemanagement

Kernwaarden zijn het DNA van onze organisatie. Het zijn de belangrijkste drijfveren en grondbeginselen waar we in geloven en waar we onze dagelijkse beslissingen aan toetsen. Het zijn de uitgangspunten waar we als medewerkers voor staan.

De kernwaarden van de EO zijn:

 • Gelovig
 • Bewogen
 • Bevlogen
 • Hoopvol
 • Onderscheidend
 • Inclusief


Productie, content, uitvoering en IT

Om vanuit onze missie met onze content impact te hebben, moeten we aansluiten bij de behoeften van mediagebruikers zodat ze onze content weten te vinden en wij content maken die bij hen past. Daarover voeren wij intern voortdurend het gesprek. We werken intensief samen ons te blijven ontwikkelen.


Kapitaalmanagement

De EO heeft een financiële huishouding waarbij wordt gewerkt vanuit de basisprincipes van transparantie en controle. De administratieve organisatie en interne beheersingsprocessen zijn ingericht naar doelmatigheid en rechtmatigheid, in het besef dat het geld waarmee de EO werkt van iedereen is.

 

Strategische risico’s

De rvb van de EO heeft onderstaande strategische risico’s geïdentificeerd en afgestemd met de rvt.

Strategisch risicoH-M-LBeheersmaatregelH-M-LEigenaar
Inrichting en betaalbaarheid van het bestel.We werken vanuit onze onderscheidende missie en stellen ons constructief op voor het algemeen belang voor het draagvlak voor de publieke omroep. Wij leveren een actieve bijdrage aan de verschillende gremia in Hilversum en Den Haag.RvB
De zichtbaarheid van de EO staat zowel lineair als digitaal onder druk: weinig langlopende titels die continuïteit waarborgen en de NPO-strategie sluit niet naadloos aan op onze strategie m.b.t. domeinen en thema’s.Om zowel lineair als digitaal meer zichtbaar te worden gaan we, vanuit onze domeinen en thema’s, werken aan langer lopende content.RvB en leidinggevenden
Onvoldoende verandervermogen van de EO.We hebben een transformatieteam aangesteld dat het proces bewaakt en zorgt voor juiste expertise om dit veranderproces goed te begeleiden.RvB en leidinggevenden
De keuze om de veelkleurigheid van God te vieren kan leiden tot spanning.We investeren in interne en externe gesprekken over (geloofs)diversiteit.RvB en leidinggevenden
Hoger wordende verantwoordingsdruk.We werken efficiënt samen met andere omroepen. Ook blijven we het gesprek voeren met alle relevante stakeholders om een goede balans te houden tussen kosten en een beheerste en integere bedrijfsvoering.RvB
Verschillende omstandigheden kunnen leiden tot uitputting en hoger ziekteverzuim.We zoeken naar andere vormen van interactie met en tussen medewerkers. Daarnaast hebben we actief thuiswerkbeleid en zetten in op preventiemaatregelen.RvB, P&O en leidinggevenden

Operationele risico’s
Er is een aantal risico’s op operationeel niveau die van invloed kunnen zijn op de continuïteit van het primaire proces binnen de EO.

Operationele risicoH-M-LBeheersmaatregelH-M-LEigenaar
Deadlines van uitzendingen worden niet gehaald door last-minute
bewerkingen.Keten inzichtelijk maken en beleid/werkwijze waar nodig aanpassen. Media Services & 
Producties
Reputatieschade door malware, spyware, spam of hacking.Beleid en identity management op social media accounts. Daarnaast wachtwoordbeleid en multi factor authenticatie.ICT
Onvoldoende beheersing van ‘shadow IT’.Doelarchitectuur blijven communiceren en implementatie van nieuwe onderdelen van Office 365 waardoor het gebruik vermindert. ICT
Stroomuitval.Uninterruptable Power Supply (UPS) en noodstroom aggregaat. Facilitair
Technische storingen (lift, CV, warmtepomp, toegangspoorten).Certificatie, onderhoudscontracten en eigen inspecties.Facilitair
Veiligheidsrisico’s. Brand: directe doormelding naar brandweer en interne gebouwcompartimentering, blussystemen.
Facilitair
Pand niet toegankelijk i.v.m. tijdelijke sluiting door overheid (COVID-19).Instellen van COVID-19 preventiemaatregelen en mogelijkheid tot werken op afstand.Facilitair en ICT

 

Financieel risico
Om te allen tijde aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen moeten er toereikende liquide middelen zijn. Er wordt geen gebruikgemaakt van beleggingen in bijvoorbeeld aandelen of obligaties, alle financiële middelen zijn liquiditeiten. Door liquiditeitsrapportages wordt de hoeveelheid liquide middelen structureel gemonitord. Daarnaast wordt er actief crediteuren- en debiteurenbeheer uitgevoerd. Hiermee is het financieel risico beperkt.


Compliance risico
De EO heeft een Compliance Officer aangesteld die de risico’s die optreden door het onvoldoende of niet naleven van wet- en regelgeving bewaakt. De naleving van de wet- en regelgeving is in procedurele afspraken vastgelegd.

Aansprakelijkheid en claims
In de complexe omgeving waarin de EO zich bevindt kunnen geschillen optreden. In de jaarrekening wordt rekening gehouden met een sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media vanwege een vermeende overtreding van de Mediawet begin 2019.

 

Risicoprocessen

Bij het herkennen van risico’s en het treffen van beheersmaatregelen hebben alle zogenaamde ‘lines of defence’ een rol. De eerste lijn, zijnde de afdelingshoofden en medewerkers, bewaken de dagelijkse risico’s. De tweede lijn, bestaande uit het Hoofd Financiën & Risicomanagement, de Business Controllers en Compliance Officer, gaan met de eerste lijn in gesprek op basis van het door het bestuur bepaalde risicoprofiel. De accountant ziet als externe auditor toe op de inrichting van het risicomanagement binnen de EO.

Er is een gestructureerd proces ingericht om te voldoen aan de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) en het ‘Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020’. Als samenvatting van de besprekingen binnen het bestuur, de raad van toezicht en de leidinggevenden binnen de organisatie zijn de voornaamste strategische, operationele, financiële en compliance risico’s weergegeven in dit verslag.

 

Risicobewustzijn

In 2021 is een analyse uitgevoerd over het risicomanagement binnen de EO. Dit was een vervolg van een analyse van een externe adviseur in 2018 die de basis vormde voor de inrichting van het risicomanagement in de jaren daarna. Door de nieuwe toetsing hebben we een duidelijk beeld waar de EO nu staat en waar richting 2022 nog verdere verbetering mogelijk is.

Risicomanagement is geen opzichzelfstaande afdeling, maar onderdeel van alle processen binnen de EO. Alle betrokken afdelingen (waaronder Productie, P&O, ICT, Communicatie en Facilitair) hebben hierin 2021 een belangrijke bijdrage geleverd waardoor de impact beperkt is gebleven.

 

Naleving Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021

Voor de EO zijn de volgende regelingen omtrent governance en interne beheersing van toepassing. Allereerst de Beleidsregels governance en interne beheersing van het Commissariaat voor de Media (‘Beleidsregels governance’) en daarnaast de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021 (‘Gedragscode’). De Gedragscode geeft een nadere invulling aan de Beleidsregels governance. Daarom leggen we in de verslaglegging verantwoording af over naleving van de Gedragscode, waarmee ook invulling is gegeven aan de naleving van de Beleidsregels governance.

De bestuurlijke inrichting van de EO is conform de Gedragscode. De werkwijze, taken, bevoegdheden, en verantwoordelijkheden van het bestuur, de raad van toezicht en de ledenraad zijn vastgelegd in de statuten en reglementen van de EO, als ook de evaluatiemomenten van raad van toezicht en bestuur en afspraken over verantwoording en verslaglegging.

Conform regelgeving worden de jaarinkomens van het bestuur en de raad van toezicht openbaar gemaakt in dit jaarverslag.

Transparant werken en integer omgaan met publieke middelen zijn voor de EO belangrijke waarden.

Hieronder lichten we per onderdeel van de Gedragscode toe hoe deze binnen de EO wordt nageleefd

Principe 1

Cultuur

Ook het afgelopen jaar heeft de EO op verschillende manieren aandacht besteed aan het creëren van een cultuur die bijdraagt aan de onafhankelijkheid en integriteit van de mediaorganisatie. Medewerkers worden bij indiensttreding geïnformeerd over deze regelingen en kunnen deze terugvinden op het interne digitale informatieplatform van de EO.

In de Mediacode en het Redactiestatuut van de EO wordt onder andere de redactionele onafhankelijkheid geborgd. De Compliance Officer van de EO bewaakt de naleving van de richtlijnen. Jaarlijks bespreekt de Compliance Officer naleving van de Gedragscode met het bestuur, waarbij ook concrete voorbeelden worden besproken.

 

Principe 2

Integer handelen

Alle medewerkers krijgen jaarlijks een oproep om financiële belangen, nevenfuncties en geschenken hoger dan € 50 op te geven in het register. Voor reizen naar het buitenland (anders dan voor programmatische doeleinden) wordt vooraf toestemming gevraagd en achteraf verslag uitgebracht. Uitnodigingen voor maaltijden, evenementen, werkbezoeken en reizen mogen alleen onder bepaalde voorwaarden worden aangenomen of aangeboden. Door middel van een vragenlijst wordt er een verklaring gevraagd over naleving van de Gedragscodecode over het voorgaande jaar. In de deze verklaring kunnen ze tevens opgave doen van hun financiële belangen, nevenfuncties en geschenken. De nevenfuncties van het bestuur en de raad van toezicht zijn te vinden op onze website, dat geldt ook voor de nevenfuncties van belangrijke journalistieke functionarissen.

 

Principe 3, 4 en 5

(Relatie) ledenraad, bestuur en raad van toezicht

De bijeenkomsten van de ledenraad worden door een onafhankelijke voorzitter geleid en de ledenraad ontvangt haar informatie rechtstreeks van het bestuur. Jaarlijks voeren het bestuur en de raad van toezicht het gesprek over elkaars functioneren en wederzijds functioneren. Er is aandacht voor spiegeling, ontwikkeling van deskundigheid en professionaliteit. Leden van de raad van toezicht worden openbaar geworven middels een openbaar profiel.

 

Principe 6

Risicobeheersing

De activiteiten m.b.t. risicobeheersing in 2021 zijn beschreven in de paragraaf ‘Risicomanagement’ en samengevat in het onderdeel ‘Risicobewustzijn’. De risicohouding, de belangrijkste risico’s van de organisatie, de beheersmaatregelen en het systeem van risicobeheersing en controle is besproken met en vastgesteld door het bestuur en de raad van toezicht.

 

Principe 7

Verantwoording

De accountant heeft een aantal keer met het bestuur en de raad van toezicht gesproken. In dit jaarverslag is een ‘Verklaring governance en interne beheersing’ opgenomen en zijn de belangrijkste risico’s beschreven. Het jaarverslag voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Gedragscode. In de ledenraad wordt jaarlijks verantwoording afgelegd door de raad van toezicht en het bestuur middels het jaarverslag.

Verwachte gang van zaken

Investeringen 

In 2021 zijn er investeringen gedaan om verouderde systemen te vervangen voor energiezuinige bijvoorbeeld de split-unit aircosystemen en verlichting naar LED. Voor 2022 wordt er blijvend rekening gehouden met een investering in thuiswerkmeubilair; omdat het (parttime) thuiswerken ook na de coronacrisis een vaste plek gaat innemen in ons huisvestingsconcept van flexibel en activiteitgericht werken.

Financiering

Naar verwachting is de omzet in 2022 nagenoeg gelijk aan die van 2021. De ontwikkeling van de omzet in de toekomst is afhankelijk van het genoemde strategische risico van de inrichting en betaalbaarheid van het bestel.

Personeelsbezetting

De verwachting is dat de personeelsbezetting in 2022 in lijn ligt met 2021.

Risicomanagement

In 2021 heeft een stagiaire in het kader van haar afstudeeronderzoek een analyse gemaakt van de inrichting van het risicomanagement binnen de EO. Dit is een vervolg op de ‘foto’ die door een externe adviseur is gemaakt in 2018 en die de basis vormde voor de inrichting van het risicomanagement in de jaren daarna. Door de nieuwe toetsing hebben we een duidelijk beeld waar de EO nu staat in relatie tot de best practices uit de literatuur en waar richting de toekomst nog verdere verbetering mogelijk is. De uitkomsten uit het onderzoek zijn input voor de speerpunten voor het risicomanagement in 2022.

Onderzoek en ontwikkeling

De Evangelische Omroep heeft geen immateriële vaste activa. In 2022 vinden er geen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten plaats zoals bedoeld in RJ 210.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van bijzondere gebeurtenissen met een materiële impact op de balansposten per jaareinde en het resultaat van 2021.

 

Toekomst

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een plan voor de nabije toekomst in de vorm van een meerjarenbeleidsplan voor 2022-2025. Daarin beschrijven we vier nauw met elkaar samenhangende kernopgaven die we de komende jaren gaan uitwerken. 

 1. We willen de liefde van God zichtbaar maken binnen de context van de publieke omroep. 
 2. Om zichtbaar en herkenbaar te kunnen zijn, en ons publiek goed te leren kennen, richten we ons op specifieke domeinen en thema’s.
 3. We richten ons daarbij ook op specifieke doelgroepen. 
 4. Een gezonde bedrijfsvoering is essentieel om deze ambities waar te maken.

We zijn volop in beweging om deze doelstellingen te halen. Dat kan door in alles wat we als EO doen en maken het belang van de EO op één te zetten. De EO op één moet realiteit zijn voor iedereen. Dat vraagt voor komend jaar dat we speciale aandacht besteden aan onze organisatieontwikkeling. In een tijd waarin de informatiestroom toeneemt en het medialandschap in hoog tempo steeds verder versnippert, is het belangrijk om helder voor ogen te hebben welke doelgroepen we bedienen en blijvend te werken aan een sterk en herkenbaar EO merk. Dat doen we vanuit de publieke mediaopdracht waarbij we ons in het bijzonder richten op de genres levensbeschouwing, opinie, kennis en educatie, human interest, documentaires, drama, kinderen en muziek.

Dit vraagt om een nieuwe manier van werken waarbij we afzonderlijke doelen en belangen van onze teams integreren en zo onze gezamenlijke missie versterken. Ook komend jaar werken we verder aan deze transitie.

 

Verklaring Governance en interne beheersing

Teneinde de jaarrekening zinvol te kunnen interpreteren, verschaft het bestuursverslag conform RJ 400.108 informatie over de Evangelische Omroep.

Conform RJ 400.122 is in het bestuursverslag ook informatie opgenomen over de toepassing van de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021. Het bestuursverslag voldoet aan de specifieke voorschriften van Principe 7 van de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021. Principe 7 betreft de openbare verantwoording door het rvb en de rvt van de Evangelische Omroep van hun functioneren. Principe 7 is door de Raad van Bestuur van de NPO op grond van het bepaalde in artikel 2.3, tweede lid, van de Mediawet 2008, juncto artikel 2.10, tweede lid, aanhef en onder c, en artikel 2.60, eerste lid, bindend vastgesteld voor de landelijke publieke media-instellingen.

Het bestuursverslag voldoet ook aan de beleidsregels van het Commissariaat voor de Media van 26 september 2017 ten aanzien van de governance en interne beheersing van de NPO, de RPO en de landelijke en regionale publieke media- instellingen (Staatscourant, 12 oktober 2017, nummer 57731).

 

Hilversum, 31 maart 2022

raad van bestuur
Arjan Lock

raad van toezicht
Willem Smouter (voorzitter)
Elvira Sweet (secretaris)
Evert Jan Ouweneel (vicevoorzitter)
Pieter Oudenaarden
Sipke Spoelstra
Wilmie Riemer

Jaarrekening

4.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2021 (X € 1.000)

(na bestemming van het resultaat)

ACTIVA20212020PASSIVA20212020
Vaste activaEigen vermogen
Materiële vaste activa (1)Algemene reserve (6.1)6.5976.597
Bedrijfsgebouwen en -terreinen1.4841.661Reserve voor media-aanbod (6.2)2.8002.103
Inventaris en inrichting37409.3978.700
Facilitaire apparatuur e.d.1.0311.262
Hard- en software244167
Vervoermiddelen4846Voorzieningen (7)
Technische installaties834802Voor jubilea439549
3.6783.978Voor loopbaantraject251266
Voor groot onderhoud984991
Voor overig559-
Financiële vaste activa (2)2.2331.806
Deelnemingen-9
Kortlopende schulden
Vlottende activaSchulden aan leveranciers (8.1)2.0771.836
Voorraden (3)Belastingen en premies sociale verzekeringen (8.2)3621.529
Onderhanden werk en gereed product m.b.t. media aanbod4.9304.918Schulden inzake pensioenen (8.3)-137
4.9304.918Overige schulden (8.4)1.4281.617
Overlopende passiva (8.5)7.5347.108
Vorderingen11.40112.227
Handelsdebiteuren (4.1)3.2683.280
Belastingen en premies sociale verzekeringen (4.2)83
Overige vorderingen (4.3)1.8061.597
Overlopende activa (4.4)4.112830
9.1945.710
Liquide middelen (5)5.2298.118
Totaal23.03122.733Totaal23.03122.733

4.2 Geconsolideerde exploitatierekening 2021 (X € 1.000)

 

20212020
Baten
1. Media-aanbod:
-Vergoeding OCW34.55534.993
-Omroepbrede Middelen4.58610.842
Subtotaal baten media-aanbod39.14145.835
2. Programmagebonden eigen bijdragen1.2801.165
3. Opbrengst programmabladen3.5593.557
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten1.9541.927
5. Opbrengst Verenigingsactiviteiten9.1729.415
7. Barteringbaten150148
Som der bedrijfsopbrengsten55.25662.047
Lasten
8. Lonen en salarissen20.20419.171
9. Sociale lasten5.2865.126
10. Afschrijvingen op materiële vaste activa672772
12. Directe productiekosten22.97933.462
13. Overige bedrijfslasten5.2084.453
15. Barteringlasten150148
Som der bedrijfslasten54.49963.132
Bedrijfsresultaat757-1.085
Financieel resultaat -61-23
Saldo uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen696-1.108
Vennootschapsbelasting1-1
24. Over te dragen reserve voor media-aanbod--
Exploitatieresultaat na overdracht en belastingen697-1.109
Fte gemiddeld336335
Fte ultimo331341

4.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021 (X € 1.000)

 

20212020
Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat697-1.109
Aanpassen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa672772
Mutatie voorzieningen427-244
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten1.796-581
Mutatie voorraden-126.014
Mutatie vorderingen-3.484-594
Mutatie kortlopende schulden-826-814
Netto kasstroom uit operationele activiteiten (I)-2.5264.025
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa3821.495
Desinvesteringen in materiële vaste activa-10-
Desinvesteringen in financiële vaste activa-9-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (II)3631.495
Mutatie liquide middelen (I - II)-2.8892.530
Liquide middelen einde boekjaar5.2298.118
Liquide middelen begin boekjaar8.1185.588
Mutatie liquide middelen-2.8892.530

4.4 Algemene toelichting

 

Activiteiten

Het doel van Vereniging de Evangelische Omroep (handelsregisternummer 320260480000), statutair en feitelijk gevestigd in Hilversum (Oude Amersfoortseweg 79), is het ‘bevorderen in de ruimste zin des woords van de verkondiging van het Koninkrijk Gods door de prediking van het Evangelie van Jezus Christus via radio en televisie’, een en ander te realiseren in het kader van de doelstellingen van de vereniging (zie de statuten). Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel de vereniging als de geconsolideerde maatschappijen van de vereniging.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar. Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

Toegepaste standaarden

Op de jaarrekening zijn de bepalingen en inrichtingseisen van toepassing zoals deze zijn vastgelegd in Titel 9 van het Tweede Boek van het Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen BW 2 Titel 9) en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Nadere uitwerking wordt gegeven in het ‘Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen’ en de NPO 2020 uitgegeven door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, geldend voor de omroepinstellingen, aangevuld met aanvullende bepalingen van het Commissariaat voor de Media d.d. 8 februari 2021.

Op grond van artikel 2.172, eerste lid Mediawet 2008, is BW 2 Titel 9 van toepassing op de landelijke publieke media-instellingen met dien verstande dat zij de winst- en verliesrekening vervangen door een exploitatierekening. Op de exploitatierekening zijn de bepalingen omtrent de winst- en verliesrekening zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Bij toepassing van de omvangscriteria volgens de artikelen 396 en 397 Boek 2 BW dient het begrip netto-omzet te worden geïnterpreteerd als de totale baten (inclusief subsidies en bijdragen van derden) van de publieke media-instelling. Wanneer sprake is van afwijkingen tussen BW 2 Titel 9, het Handboek, de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en jurisprudentie, dan weegt in juridisch opzicht BW 2 Titel 9 het zwaarst, vervolgens het Handboek—als zijnde een ministeriële regeling—en daarna jurisprudentie en de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Toepassing van artikel 402 Boek 2 BW

De financiële gegevens van de Vereniging de Evangelische Omroep zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve vermeldt de enkelvoudige exploitatierekening conform artikel 402 Boek 2 BW slechts het aandeel in het resultaat van vennootschappen waarin wordt deelgenomen na belastingen en het overige resultaat na belastingen.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. De verwachting is dat het coronavirus hier geen impact op heeft omdat onze omzet niet is gedaald, onze financiële positie niet significant is gewijzigd, er geen verstoringen in de kernprocessen en geen significante arbeidsmoeilijkheden zijn geweest.

 

Grondslagen voor consolidatie

 

Consolidatiekring

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de vereniging en haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de organisatie een meerderheidsbelang heeft, of waarop op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten betrokken die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend waardoor ze de organisatie meer of minder invloed verschaffen.

Consolidatiemethode

De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de groep. Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed. Dit is onderdeel van de consolidatiekring.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge aandelenverhoudingen, schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd. Tevens zijn de resultaten op onderlinge transacties tussen groepsmaatschappijen geëlimineerd voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd en er geen sprake is van een bijzondere waardevermindering. Groepsmaatschappij Productiehuis EO B.V. is integraal geconsolideerd.

 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

 

Algemeen

Alle bedragen zijn veelvouden van € 1.000. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar alle waarschijnlijkheid in de praktijk zullen voordoen en niet op basis van voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich zullen voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie.

Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten bij de EO vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Op vorderingen wordt een noodzakelijk geachte voorziening getroffen voor risico van oninbaarheid. Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de organisatie beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de organisatie het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen.

Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het moment dat contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan.

Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.

Omrekening van vreemde valuta

In vreemde valuta’s luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als last in de exploitatierekening opgenomen.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Gebruik van schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de EO zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden in de balans verwerkt indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot dat actief zullen toekomen aan de onderneming en de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde, verminderd met lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. Voor de vervoermiddelen wordt rekening gehouden met een restwaarde.

De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik.

De onderneming past de componentenbenadering toe voor materiële vaste activa indien belangrijke afzonderlijke bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn. Rekening houdend met verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestanddelen afzonderlijk afgeschreven. De afschrijvingspercentages zoals voorgeschreven door het Handboek worden toegepast en zijn toegelicht in de toelichting van de jaarrekening.

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het object verlengen en/of leiden tot toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot het object. Ter zake van verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan gebouwen, installaties e.d. wordt een voorziening gevormd. Zie hiervoor de grondslag onder het kopje Voorzieningen.

Financiële vaste activa

De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de netto-vermogenswaarde, echter niet lager dan nihil. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de vereniging gehanteerd.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Voor materiële vaste activa en financiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroom genererende eenheid) geschat.

Voorraden onderhanden werken en gereed product m.b.t. media-aanbod

De nog niet uitgezonden programma’s zijn gewaardeerd tegen de directe kosten. Onder de directe kosten vallen de personele kosten van eigen medewerkers en overige medewerkers, de facilitaire kosten en de overige programmakosten. Kosten die niet direct aan het programma zijn toe te rekenen maken geen deel uit van de directe kosten. De financieringsrente wordt niet toegerekend.

Waardering van het onderhanden werk (voorproducties) geschiedt tegen de directe kosten. De van derden ontvangen bijdragen aan een programma worden in mindering gebracht op de voorraadwaardering. Onderdelen van de nog niet uitgezonden programma’s, betrekking hebbende op specifieke programma’s, worden gewaardeerd op opbrengstwaarde als deze lager is dan de kostprijs. De opbrengstwaarde wordt vastgesteld middels de intekening (als gevolg van “geld op schema”) die ter beschikking wordt gesteld aan en vervolgens wordt geaccordeerd door de netcoördinator. De desbetreffende specifieke programma’s worden gewaardeerd op de daarvoor ter beschikking gestelde vergoeding door de netcoördinator.

In de voorraden onderhanden werk zijn geen herhalingsuitzendingen van eigen producties opgenomen. Overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel tegen de directe opbrengstwaarde, indien lager.

Vorderingen

Op vorderingen is waar nodig een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. Vorderingen voortkomend uit erfstellingen worden opgenomen in het jaar waarin de erflating plaatsvond, voor zover deze bij het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Reserve media-aanbod

Op de Reserve media-aanbod worden over- en onderbestedingen gemuteerd. Een negatief saldo geeft een verrekenbaar tekort weer en een positief saldo een bestedingsverplichting voor de toekomst. De Nederlandse Publieke Omroep heeft een grens bepaald voor de maximale hoogte van de reserve voor media-aanbod. Voor de EO bedraagt deze € 4.000.

De reserve voor media-aanbod kan incidenteel een negatief saldo vertonen. In het volgende boekjaar wordt de negatieve reserve voor media-aanbod verrekend met het exploitatieresultaat van dat boekjaar. Indien dit exploitatieresultaat onvoldoende is voor volledige verrekening wordt het resterende negatieve saldo van de reserve voor media-aanbod afgeboekt van de algemene reserve.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de beste schatting van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Pensioenregeling

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen.

Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat.

Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.

De pensioenvoorziening omvat de voorziening voor de pensioenverplichtingen aan de medewerkers. De medewerkers van de EO hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij PNO Media.

Deze pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie van de toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen van het pensioenfonds daartoe ruimte laten en het pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de omstandigheden bij het pensioenfonds daar aanleiding toe geven, kan het bestuur besluiten tot het korten van aanspraken.

De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds heeft een looptijd van 5 jaar. De belangrijkste afspraken die zijn opgenomen in deze uitvoeringsovereenkomst zijn de volgende:

 • Indexatie geeft geen aanleiding tot premie-aanpassingen.
 • Premiereductie of -terugstorting vindt niet plaats.
 • Het bestuur stelt jaarlijks in overeenstemming met de uitvoeringsovereenkomst de premie vast. Er is geen maximale premie overeengekomen.
 • In geval van een reservetekort of -overschot van het pensioenfonds heeft de EO overeenkomstig het reglement geen aandeel daarin.

Dankzij een goed beleggingsrendement is de financiële positie van PNO Media in 2021 sterk verbeterd. De actuele dekkingsgraad steeg van 95,4% naar 111,4%. De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van 12 maanden) eindigde op 104,6%. Hiermee kwam de beleidsdekkingsgraad, na 2 jaarafsluitingen onder de 104,2%, weer boven deze minimaal vereiste dekkingsgraad uit. Hoewel een beleidsdekkingsgraad onder 104,2% geen onmiddellijke gevolgen zou hebben gehad voor de (opgebouwde) pensioenen, liep PNO Media onder de huidige toezichtregels het risico op een onvoorwaardelijke pensioenverlaging in 2025 als de beleidsdekkingsgraad tot en met eind 2024 tekort zou blijven schieten. Nu de beleidsdekkingsgraad weer het minimaal vereiste peil heeft bereikt, is een onvoorwaardelijke pensioenverlaging onder de huidige toezichtregels tenminste van de baan tot eind 2027, ofwel na het geplande begin van het nieuwe pensioenstelsel. Het risico op een voorwaardelijke pensioenverlaging is weliswaar klein, maar blijft wel aanwezig.

Jubileum voorziening

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen en verlofdagen die verband houden met het bereiken van een jubileumdatum. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen en extra toe te kennen verlofdagen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Voorziening groot onderhoud

Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties e.d. wordt een voorziening gevormd. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van groot onderhoud en de periode die telkens verloopt tussen de werkzaamheden van groot onderhoud, één en ander zoals blijkend uit een meerjarenonderhoudsplan. De kosten van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de voorziening voor zover deze is gevormd voor de beoogde kosten. Indien de kosten van groot onderhoud uitgaan boven de boekwaarde van de voor het desbetreffende actief aangehouden voorziening, worden de (meer)kosten verwerkt ten laste van de exploitatierekening.

Voorziening loopbaantraject

De voorziening loopbaantraject is als gevolg van cao-onderhandelingen tot stand gekomen en wordt nominaal bepaald. Het is de opzet dat over een periode van 5 jaar alle medewerkers een traject hebben genoten.

Waarderingsgrondslagen baten

Onder baten media-aanbod wordt verstaan alle middelen die door de raad van bestuur van de NPO ter beschikking zijn gesteld voor de verzorging van media-aanbod en in het boekjaar volledig zijn toegekend, of rechtstreeks door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar worden gesteld aan de NPO.

Exploitatierekening

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten worden in de exploitatierekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. In de exploitatierekening zijn de referenties conform het voorgeschreven model opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Omdat nummering van het model wordt aangehouden zijn deze referenties niet doorlopend.

Lonen en salarissen en sociale lasten

De beloningen van het personeel worden als last in de exploitatierekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (cao en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de exploitatierekening gebracht.

Wet normering topinkomens

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de EO zich gehouden aan de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens.

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de groep in de resultaten van deze deelnemingen, bepaald op basis van de grondslagen van de groep. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de groep en de niet- geconsolideerde deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat van de groep.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.

Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.

Vennootschapsbelasting

Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen.

De belastingen worden in de exploitatierekening opgenomen, behalve voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Er is geen sprake van tijdelijke verschillen.

De Vereniging Evangelische Omroep is onderworpen aan vennootschapsbelasting. Doordat in de Vereniging jaarlijks de aftrekposten hoger zijn dan de baten is in de praktijk geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

Het verrekenbaar verlies bedroeg ultimo 2020 € 29.214. Voor dit verlies is geen latente belastingvordering opgenomen. In de enkelvoudige exploitatierekening is derhalve afgezien van vermelding van deze post.

In de geconsolideerde jaarrekening is Productiehuis EO B.V. begrepen. Ook Productiehuis EO B.V. is onderworpen aan vennootschapsbelasting. De belasting van deze vennootschap is gebaseerd op het resultaat in de jaarrekening en vindt plaats tegen het actuele belastingtarief. Bij de bepaling van de belastingen wordt rekening gehouden met fiscale regelgeving rondom verrekening van verliezen uit voorgaande jaren. Voor de Vereniging en Productiehuis EO B.V. kon geen fiscale eenheid worden verkregen.

In afstemming met de Belastingdienst zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 de volgende afspraken gemaakt:

 • Integrale belastingplicht in de vennootschapsbelasting: de Publieke omroepverenigingen worden geacht met hun hele vermogen een onderneming te drijven en zijn daardoor vennootschaps- belastingplichtig.
 • Fiscale behandeling van de RMA en ORMA: dotaties en onttrekkingen aan de RMA en ORMA lopen via de fiscale winst- en verliesrekening.
 • Fiscale behandeling van ontvangen giften en erfstellingen: De in een jaar ontvangen giften/erfstellingen worden niet als voordeel uit onderneming aangemerkt indien en voor zover ze de in een jaar gedane toevoeging aan de RMA en/of ORMA overstijgen.
 • Evaluatie: begin 2022 (na 5 jaar) vindt een evaluatie plaats van de gemaakte afspraken.

Nevenactiviteiten

Het resultaat uit nevenactiviteiten wordt bepaald door de opbrengst uit verkopen in het boekjaar te verminderen met de directe kosten, zijnde de kosten voor vervaardiging, verzending of exploitatie van het materiaal. De overige niet direct aan de producten toe te wijzen projectgebonden kosten, waaronder de organisatiekosten, worden toegerekend aan het jaar waarop deze kosten betrekking hebben.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Verbonden partijen

Transacties met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Van deze transacties wordt de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht toegelicht.

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

4.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2021 ( X € 1.000)

4.5.1 Materiële vaste activa

Bedrijfs- gebouwen en
terreinen
Inventaris en
inrichting
Facilitaire apparatuur
e.d.
Hard- en softwareVervoer-
middelen
Technische
installaties
Totaal 2021Totaal 2020
1 januari 2021
Aanschafwaarde 3.340 867 1.990 1.464 117 820 8.598 7.929
Afschrijvingen-1.679-827-728-1.297-71-18-4.620-4.674
Boekwaarde 1.661 40 1.262 167 46 802 3.978 3.255
Mutaties aanschafwaarde:
Bij: investeringen - 12 52 197 32 89 382 1.495
Af: desinvestering - - - - -74 - -74 -
Af: Buitengebruikstelling/ geheel afgeschreven-67 - -119-515 - - -701-826
-67 12 -67-318-42 89 -393 669
Mutaties afschrijvingen:
Af: afschrijvingen-177-15-283-120-20-57-672-772
Bij: afschrijvingen desinvestering - - - - 64 - 64 -
Bij: Buitengebruikstelling/geheel afgeschreven 67 - 119 515 - - 701 826
-110-15-16439544-579354
Totaal mutaties-177-3-23177232-300723
31 december 2021
Aanschafwaarde 3.273 879 1.923 1.146 75 909 8.205 8.598
Afschrijvingen-1.789-842-892-902-27-75-4.527-4.620
Boekwaarde 1.484 37 1.031 244 48 834 3.678 3.978

 

De WOZ-waarde van de bedrijfsgebouwen en terreinen is in 2021 € 7.229 (2020: € 6.956). Er hebben zich geen bijzondere waardeverminderingen voorgedaan in het boekjaar.

De afschrijvingstermijnen zijn als volgt:
bedrijfsgebouwen                                                    10 tot 40 jaar
op terreinen wordt niet afgeschreven
inventaris en inrichting                                             5 jaar
facilitaire apparatuur                                                5 jaar
hard- en software                                                     3 jaar
vervoermiddelen                                                       4 jaar
technische installaties                                              15 jaar

Aanschaffingen boven de € 2,5 worden geactiveerd. Aanschaffingen tot en met € 2,5 komen direct ten laste van de exploitatierekening.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

4.5.2 Financiële vaste activa

Deelnemingen20212020
Stand 1 januari99
Kapitaalopname-9-
Resultaat--
Stand 31 december-9

 

Onder de post deelnemingen is het aandeel van de Evangelische Omroep van 50% in Endeo VOF te Amersfoort opgenomen. De activiteiten van Endeo VOF zijn in 2018 beëindigd, de juridische afwikkeling heeft in 2021 plaatsgevonden.

4.5.3 Voorraden

De voorraden bestaan uit onderhanden werk ad € 4.930 (2020: € 4.918). Dit onderhanden werk bestaat uit programma’s waarvoor reeds kosten gemaakt zijn, maar die nog niet zijn uitgezonden. Waardering van eigen programma’s geschiedt tegen de directe kosten. In de voorraad per 31 december 2021 is € 581 (2020: € 637) begrepen voor programma’s die ouder zijn dan 2 jaar na de eerste voorraadwaardering. Voor dit media-aanbod geldt dat er een beslissing is genomen om deze uit te zenden. De van derden ontvangen bijdragen, die op de voorraad in mindering zijn gebracht, bedragen € 3.064 (2020: € 2.504). Dit betreft programma gebonden eigen bijdrage € 946 en bijdrage NPO-fonds € 2.118.

Deze zijn als volgt te specificeren:

 

Titel Media-aanbodAantal afleveringenNaam organisatieTotale bijdrage x € 1.000MediafondsOverige derdenNPO-fonds
De Joodse Raad5NPO Fonds---704
Soep, Sores en Soelaas23PKN372-372-
2Doc: Mijn vader, Nour en ik1Mediafonds140140--
2Doc: Berichten voor Zara1Mediafonds140140--
2Doc: De ander1NPO Fonds---139
Slavernij Stories (productie)1NPO Fonds---135
2Doc: Wij en Zij1Mediafonds130130--
2Doc: Oh father, I don't want to hate you1NPO Fonds---126
2Doc: Mijn Zus/Broer1NPO Fonds---123
2Doc: Pravda1NPO Fonds---121
2Doc: Esther & Channa1NPO Fonds---121
Het NSB-Kind Productie1NPO Fonds---116
ZappDoc: Mensjesrechten: Mondig Zuid4NPO Fonds---106
2Doc: Grace1NPO Fonds---105
2Doc: Here we move, here we groove1NPO Fonds---104
2Doc: Four Journeys1NPO Fonds---98
Nachtlicht1NPO Fonds---80
Geschiedenis Joods Amsterdam Mokum1Gemeente Amsterdam74-74-
Thuiswitz1Mediafonds3636--
Podcast Geheime Agent Liz - Ontwikkeling1NPO Fonds---23
2Doc: Wieder Gut1St. Levi Lassen16-16-
2Doc: Wieder Gut1St. Nationaal fonds voor vrede4-4-
Mokum2St. Collectieve Magor gelden17-17-
Chai5St. Collectieve Magor gelden13-13-
Podcast de Rampnacht1NPO Fonds---9
Usitamani Rsearch1NPO Fonds---8
Marokkanen en Joden1Lexhanna4-4-
Aansluiting 'vermindering van voorraad' in balans9464465002.118


Er zijn geen bijdragen vanuit commerciële sponsoring en CoBO Fonds.

Op het onderhandenwerk is geen voorziening voor incourantheid in mindering gebracht.

 

4.5.4 Vorderingen

De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

 

4.5.4.1 Handelsdebiteuren

De handelsdebiteuren bedragen € 3.340 (2020: € 3.475). Op de debiteuren is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht van € 72 (2020: € 195).

Verloop voorziening dubieuze debiteuren20212020
Stand 1 januari195403
Af: onttrekking-232-337
Bij: dotatie109129
Stand 31 december72195


In 2021 is er voor debiteuren uit 2019 en 2020 € 232 onttrokken aan de voorziening dubieuze debiteuren. Hiervoor was in 2021 een aanvullende dotatie van € 37 benodigd. Daarnaast is voor debiteuren van 2021, ouder dan 120 dagen na vervaldatum, € 72 gedoteerd. De totale dotatie van € 109 betreft 1% van de gerelateerde omzet.

4.5.4.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Deze post betreft een vordering op de Belastingdienst inzake vennootschapsbelasting € 8 (2020: € 3).

4.5.4.3 Overige vorderingen

De overige vorderingen zijn € 209 hoger dan in 2020. De overige vorderingen bestaan voornamelijk uit nog te ontvangen bedragen € 387 (2020: € 655), te ontvangen nalatenschappen € 590 (2020: € 490) en rekening courant NPO € 721 (2020: € 438).

 

4.5.4.4 Overlopende activa

De overlopende activa zijn € 3.282 hoger dan in 2020, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door de in 2021 vooruitbetaalde pensioenpremie 2022 € 3.316.

4.5.5 Liquide middelen

20212020
Spaartegoeden1.5501.550
Overige liquide3.6796.568
Totaal5.2298.118


De liquide middelen zijn in 2021 afgenomen met € 2.889. Dit hangt onder andere samen met de vooruitbetaalde pensioenpremie 2022 € 3.316. Voor een verdere toelichting op deze afname verwijzen we naar paragraaf 4.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht waar het kasstroomoverzicht is opgenomen.

De spaartegoeden zijn in 2021 niet op langlopende deposito’s of in andere langer lopende spaarvormen weggezet.

Over de banktegoeden betaalde de EO negatieve rente van 0,5%, boven een door de banken bepaald saldo.

 

4.5.6 Eigen vermogen

 

4.5.6.1 Algemene reserve

De algemene reserve is sinds 1 januari 1993 bevroren op een niveau van € 6.597. De bevriezing van de algemene reserve is gebaseerd op een wetswijziging die tot stand gekomen is na een onderzoek naar het eigen vermogen van de omroepen.

4.5.6.2 Reserve voor media-aanbod

Zendgemachtigden krijgen jaarlijks een bijdrage toegekend ter financiering van de kosten van hun omroepactiviteiten. De overschotten op deze subsidie mogen worden behouden om eventuele toekomstige tekorten mee te verrekenen. De Raad van Bestuur van de Publieke Omroep kan aan de reserve een maximum toekennen. Op basis van de Bindende Regeling Mediareserves d.d. 10 mei 2016 is deze door de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep bepaald op € 4.000.

In onderstaand overzicht is het verloop van de Reserve voor media-aanbod weergegeven:

 

20212020
Stand 1 januari2.1033.212
Saldo van de exploitatierekening697-1.109
Stand 31 december2.800 2.103


Statutaire bepaling resultaa
t

In de statuten van de vereniging staat in artikel F.10 lid 3 het volgende bepaald: “De directie stelt jaarlijks een jaarrekening op en een bestuursverslag vast. De jaarrekening bevat een staat van uitgaven en ontvangsten over het afgelopen jaar en een balans per 31 december van dat jaar. Het bestuursverslag bevat een verslag van de werkzaamheden van het afgelopen jaar, zowel voor wat betreft televisie, radio, verenigingsactiviteiten als de nadere activiteiten. De directie legt ter goedkeuring deze stukken, niet later dan in de maand juni, in een vergadering van de Raad van Toezicht voor.”

Omtrent de bestemming van het resultaat is niets opgenomen in de statuten van de vereniging. Hieromtrent zijn bepalingen opgenomen in de Mediawet 2008. In artikel 2.135 lid 1 is bepaald dat “tenzij bij of krachtens deze wet anders is bepaald, gebruiken NPO en de publieke media-instellingen al hun inkomsten voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht.” Voorts is in artikel 2.176 lid 1 opgenomen: “Gereserveerde gelden voor de verzorging van media-aanbod worden in het volgende kalenderjaar besteed aan de doelen waarvoor zij oorspronkelijk bestemd zijn.”

Bestemming van het resultaat
In overeenstemming met hetgeen is bepaald in de Mediawet hebben wij besloten het positieve resultaat ad € 697 toe te voegen aan de “Reserve voor media-aanbod”.

 

4.5.7 Voorzieningen

De post voorzieningen betreft de volgende voorzieningen: jubilea, loopbaantraject, groot onderhoud en overig.

De voorziening voor jubilea is gevormd ter dekking van kosten voor jubilea van de in vaste dienst zijnde personele formatie. Hierbij zijn naast de te verwachten uit te keren gratificaties tevens verlofdagen begrepen die verband houden met het bereiken van jubileumdata. Deze voorziening is gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt, evenals in 2020, 1%. Voorts is de berekening gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

De voorziening loopbaantraject ad € 251 (2020: € 266) is gevormd op grond van de CAO voor omroeppersoneel. In 2021 is € 24 gedoteerd aan de voorziening en € 39 besteed aan opleidingen op het gebied van loopbaanontwikkeling.

De voorziening groot onderhoud heeft betrekking op egalisatie van de kosten voor groot onderhoud voor het bedrijfsgebouw aan de Oude Amersfoortseweg te Hilversum.

De voorziening overig heeft betrekking op een sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media vanwege een vermeende overtreding van de Mediawet begin 2019 € 435 en een voorziening voor de inrichting van de thuiswerkplek € 150, waarvan besteed € 26.

 

VoorzieningenJubileaLoopbaantrajectGroot onderhoudOverigTotaal 2021 Totaal 2020
Stand 1 januari 549 266 991 - 1.806 2.050
Bij: dotatie/vrijval-34 24 52 585627 284
Af: onttrekking-76-39-59-26-200-528
Stand 31 december 439 251 984 5592.233 1.806

 

4.5.8 Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

 

4.5.8.1 Schulden aan leveranciers

De schulden aan leveranciers zijn € 241 hoger dan in 2020. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de eind 2021, vooruit gefactureerde licenties, inzake aangekochte lineaire programma’s 2022, door de NPO € 368.

 

4.5.8.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen

De belastingen en premies sociale verzekeringen zijn € 1.167 lager dan in 2020. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat in 2020 de af te dragen loonheffing van de maand december € 1.087 al is betaald.

 

4.5.8.3 Schulden inzake pensioenen

In 2021 zijn er per saldo geen pensioen schulden. In 2021 is de pensioenpremie voor 2022 vooruitbetaald.

 

4.5.8.4 Overige schulden

De overige schulden zijn € 189 lager dan in 2020. De overige schulden bestaan voornamelijk uit schulden waarvoor nog geen facturen zijn ontvangen € 1.303 (2020: € 1.536), nabetaling netto salaris € 67 (2020: € 69) en verplichtingen inzake schadeloosstellingen € 57 (2020: € 13).

 

4.5.8.5 Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn € 426 hoger dan in 2020. De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit vooruitontvangen lidmaatschaps- en abonnementsgelden € 4.816 (2020: € 4.794), verplichtingen ten behoeve van het personeel € 1.990 (2020: € 2.111) en vooruit ontvangen inkomsten voor de EO-Jongerendag 2022 € 534 (2020: € -). 


Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

De EO heeft overeenkomsten gesloten met contractuele verplichtingen voor Media-aanbod van € 1.264 (2020: € 1.633). Van de totale verplichting is de looptijd voor € 250 maximaal een jaar (2020: € 254). De looptijd van de overige verplichtingen ad € 1.014 (2020: € 1.379) is maximaal 60 maanden. Verder heeft de EO per 31 december 2021 geen garanties afgegeven aan leveranciers.

Daarnaast heeft de EO inhuur- en softwarelicentie-overeenkomsten gesloten met contractuele verplichtingen van € 457 (2020: € 447). Van de totale verplichting is de looptijd voor € 447 maximaal een jaar (2020: € 437). De looptijd van de overige verplichtingen ad € 10 (2020: € 10) is maximaal 60 maanden.

De EO heeft 1 bankgarantie afgegeven ten behoeve van de Cairo International Airport Customs, van € 10, dit was nodig voor de invoer van beeld en geluidmateriaal.

Ten behoeve van producties die in 2022 (of later) zullen worden uitgezonden, zijn reeds door subsidieverstrekkers toezeggingen gedaan voor € 1.081 (2020: € 1.220). Van de totale toezegging is de looptijd voor € 132 maximaal een jaar (2020: € 144). De looptijd van de overige toezeggingen ad € 948 (2020: € 1.077) is maximaal 60 maanden.

De EO heeft verhuurovereenkomsten gesloten met contractuele rechten van € 137 (2020: € 169). Van de totale rechten is de looptijd voor € 51 maximaal een jaar (2020: € 51). De looptijd van de overige rechten ad € 85 (2020: € 117) is maximaal 60 maanden. De EO heeft verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van Nederlandse geconsolideerde deelnemingen (Productiehuis EO B.V.) voortvloeiende schulden; deze bedroegen € 647 (2020: € 877).

Transacties met verbonden partijen
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

 

4.6 Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening 2021 (X € 1.000)

 

Volgens categoriale
indeling
RadioTelevisieOverig Media AanbodNeven-
actiteiten
Verenigings-
activiteiten
Organisatie-
kosten
Totaal 2021Totaal 2020
Baten
1. Media-aanbod:
-Vergoeding OCW 2.867 22.130 2.605 - - 6.953 34.555 34.993
-Omroepbrede Middelen - 3.946 613 - - 27 4.586 10.842
Subtotaal baten mediaaanbod 2.867 26.076 3.218 - - 6.980 39.141 45.835
2. Programmagebonden eigen bijdragen - 979 301 - - - 1.280 1.165
3. Opbrengst programmabladen - - - 3.559 - - 3.559 3.557
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten - - - 1.954 - - 1.954 1.927
5. Opbrengst verenigingsactiviteiten - - - - 9.172 - 9.172 9.415
7. Barteringbaten - - - 150 - - 150 148
Som der bedrijfsopbrengsten 2.867 27.055 3.519 5.663 9.172 6.980 55.256 62.047
Lasten
8. Lonen en salarissen 2.178 9.391 1.318 891 2.016 4.410 20.204 19.171
9. Sociale lasten 581 2.482 377 247 486 1.113 5.286 5.126
10. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 13 221 1 - 1 436 672 772
12. Directe productiekosten 223 16.782 3.264 2.348 362 - 22.979 33.462
13. Overige bedrijfslasten 91 932 266 28 428 3.463 5.208 4.453
14. Toerekening organisatiekosten - - - 240 1.089 -1.329 - -
15. Barteringlasten - - - 150 - - 150 148
Som der bedrijfslasten 3.086 29.808 5.226 3.904 4.382 8.093 54.499 63.132
Bedrijfsresultaat-219-2.753-1.707 1.759 4.790 -1.113 757 -1.085
Financieel resultaat - - - - -54-7-61-23
Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdragen-219-2.753-1.707 1.759 4.736 -1.120 696 -1.108
23. Toerekening resultaat niet- programma gebonden Eigen Bijdrage 219 3.449 1.707 -1.759-4.736 1.120 - -
Saldo uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen - 696 - - - - 696 -1.108
Vennootschapsbelasting - 1 - - - - 1 -1
24. Over te dragen reserve voor media-aanbod- - - - - - - -
Exploitatieresultaat na overdracht en belastingen - 697 - - - - 697 -1.109
FTE gemiddeld 39 148 26 14 30 79 336 335
FTE ultimo 38 150 29 11 31 72 331 341


Een nadere specificatie van de baten over 2021 is als volgt:

 

4.6.1 Media-aanbod

 

20212020
Omroepbijdrage TV26.07632.583
Omroepbijdrage Radio2.8673.065
Omroepbijdrage Overig Media-aanbod3.2183.450
Omroepbijdrage organisatiekosten6.9806.737
Totaal39.14145.835


De afname van de Omroepbijdrage TV wordt voornamelijk veroorzaakt door het uitzenden van grote producties in 2020 o.a. Hoogvliegers € 3.219 en Het A-Woord € 1.877 en de in 2020 ontvangen Covid-19 frictiekosten vergoeding van € 685.

 

4.6.2 Programmagebonden eigen bijdragen

 

Titel Media-aanbod Aantal afleveringen Naam organisatie Totale bijdrage x € 1.000 CoBo Mediafonds Overige derden NPO fonds
Soep, Sores en Soelaas 25 Leger des Heils 372 -- 372 -
Eerst dit 1 IZB 187 -- 187 -
2Doc: Up to G-cup 1 NPO Fonds - ---164
2Doc: Lamentations of Judas 1 NPO Fonds - ---154
Stralend Kerstfeest 1 Leger des Heils 150 --150-
2Doc: Farewell Paradise 1 NPO Fonds - ---137
2Doc: IDFA Primeur: Lessons voor Luca 1 NPO Fonds - ---136
2Doc: 100UP 1 Mediafonds 134 -134--
Alles van Waarde 1 CoBo Fonds 125 125---
2Doc: Prison for profit 1 NPO Fonds - ---91
De Joodse Raad - Ontwikkeling 1 NPO Fonds - ---73
Podcast Pixelshit 1 NPO Fonds - ---54
Aankoop 1 NPO 40 -- 40 -
Wilde Ganzen Gambia 52 Wilde Ganzen 35 -- 35 -
3Lab: Huisje, Boompje… Weduwe 1 NPO Fonds - --- 30
Diep - Instagram 1 PKN 30 --30-
Soldiers' Bones 1 NPO Fonds - ---30
Diep - TV 6 PKN 30 --30-
Liberation or Death 1 NPO Fonds - ---29
Kerkdienst - Kerstviering - het Licht is niet klein te krijgen 1 PKN 25 --25-
Podcast Pixelshit 1 NPO Fonds - ---20
Kerkdienst - Kliederkerk 2 PKN 18 --18-
Monden van Zuid research 1 NPO Fonds - ---19
Heilig Mensenwerk - De reis naar de NBV21 1 NGB 17 --17-
Kerkdienst - Kliederkerk 1 PKN 15 -- 15 -
Nederland Plant Bomen 1 Provincie Flevoland 14 -- 14 -
Nederland Plant Bomen 1 Provincie Gelderland 14 -- 14 -
Nederland Plant Bomen 1 Provincie Zuid-Holland 13 -- 13 -
Lied van eenheid pinksteren 2021 1 PKN 12 -- 12 -
Het Laatste Uur 1 NPO Fonds - ---12
Scheppingsdrift - podcast 1 Vermeulen Brauckman stichting 10 --10-
Nationale Nieuwjaarszegen 1 Vermeulen Brauckman stichting 10 --10-
Nederland Plant Bomen 1 Provincie Drenthe 8 --8-
Nederland Plant Bomen 1 Provincie Groningen 8 --8-
De Rampnacht 1 NPO Fonds - ---5
Diep - podcast 1 PKN 4 -- 4 -
Kerk & ik - podcast 1 PKN 1 -- 1 -
Nederland plant bomen - Het ontstaan van bos 1 Provincie Flevoland 2 -- 2 -
Nederland plant bomen - Het ontstaan van bos 1 Provincie Groningen 2 -- 2 -
Nederland plant bomen - Het ontstaan van bos 1 Provincie Gelderland 2 -- 2 -
Nederland plant bomen - Het ontstaan van bos 1 Provincie Zuid-Holland 1 -- 1 -
Nederland plant bomen - Het ontstaan van bos 1 Provincie Drenthe 1 -- 1 -
2Doc IDFA Primeur: Skies above Hebron 1 NPO Fonds - ----1
Podcast Trump (research) 1 NPO Fonds - ----2
2Doc: Het geheugen van Auschwitz 1 NPO Fonds - ----2
2Doc IDFA Primeur: In his image 1 NPO Fonds - ----10
Aansluiting exploitatierekening 1.280 125134 1.021 939


De organisaties die hebben bijgedragen aan programma’s van de EO zijn niet gelieerd aan de EO. Er zijn geen bijdragen vanuit commerciële sponsoring ontvangen.         

Een nadere specificatie van via buitenproducenten ontvangen bijdragen uit fondsen, overige bedragen e.d. (niet opgenomen in de exploitatierekening van de EO) is als volgt:

 

Specificatie bijdragen derden via buitenproducenten

Titel Media-aanbodAantal afleveringenNaam organisatieTotale bijdrage x €1.000CoBoMediafondsOverige derden
De otter, een legende keert terug1Waterbedrijf Groningen 2 -- 2
De otter, een legende keert terug1Waterschap Noorderzijlvest 5 -- 5
De otter, een legende keert terug1Stichting Groningen landschap 5 -- 5
De otter, een legende keert terug1Wetterskip Fryslân 5 -- 5
De otter, een legende keert terug1Provincie Drenthe 5 -- 5
De otter, een legende keert terug1Stichting Het Drente Landschap 3 -- 3
De otter, een legende keert terug1Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa 4 -- 4
De otter, een legende keert terug1Stichting De Hondsrug Unesco Global Geopark 1 -- 1
De otter, een legende keert terug1Provincie Fryslân 10 -- 10
De otter, een legende keert terug1Stichting Kunstraad Groningen 8 -- 8
De otter, een legende keert terug1Gemeente Westerkwartier 5 -- 5
De otter, een legende keert terug1Provincie Overijssel 10 -- 10
Concert van Hoop1Stichting Oranje Fonds 85 -- 85
2Doc: Allen tegen Allen1Stichting Brabant C Fonds 60 -- 60
2Doc: Before the Fall_2Doc: 100UP1Filmfonds 137 -- 137
2Doc: Before the Fall_2Doc: 100UP1CoBo contigent 11 11 --
2Doc: Before the Fall_2Doc: 100UP1CoBo extra 114 114 --
2Doc: Before the Fall_2Doc: 100UP1Eurimages NL 70 -- 70
2Doc: Before the Fall_2Doc: 100UP1Eurimages (België) 55 -- 55
2Doc: Before the Fall_2Doc: 100UP1VAT (België) 50 -- 50
2Doc: Before the Fall_2Doc: 100UP1VRT (België) 10 -- 10
2Doc: Before the Fall_2Doc: 100UP1NFT (Noorwegen) 49 -- 49
2Doc: Before the Fall_2Doc: 100UP1Eurimages (Noorwegen) 55 -- 55
2Doc: Before the Fall_2Doc: 100UP1Viken Filmsenter (Noorwegen) 8 -- 8
2Doc: Farewell Paradise1Filmfonds 50 -- 50
2Doc: Farewell Paradise1Filmfonds Incentive 72 -- 72
2Doc: Farewell Paradise1CoBo 50 50--
2Doc: Farewell Paradise1Deferment Basalt Film 12 --12
2Doc: Het leven gaat niet altijd over tulpen1CoBo 151 151--
2Doc: Lamentations of Judas1Filmfonds 233 --233
2Doc: Lamentations of Judas1CoBo contigent 50 50 --
2Doc: Lamentations of Judas1CoBo extra 5 5 --
2Doc: Lamentations of Judas1Mediafonds 22 -22-
2Doc: Lamentations of Judas1KV Films 6 --6
2Doc: Lamentations of Judas1Witfilm 2 --2
2Doc: SoLace, Up to G-cup1CoBo contigent 4 4--
2Doc: SoLace, Up to G-cup1CoBo impact 21 21--
2Doc: SoLace, Up to G-cup1Revolver 3 -- 3
Joodse Raad1Belgische coproducent 1.120 -- 1.120
Joodse Raad1Production incentive NFF 999 -- 999
Totaal ontvangen bijdragen derden door buitenproducent 3.567 406 22 3.139


Er zijn geen bijdragen vanuit commerciële sponsoring en NPO-fonds ontvangen.

De EO heeft in opzet de volledigheid van de opbrengsten uit rechtstreekse sponsoring aan buitenproducenten afgedwongen in productieovereenkomsten. Hierin zijn bepalingen opgenomen dat, indien buitenproducenten rechtstreeks aan sponsoring willen doen, dit vooraf aan de EO dient te worden overlegd. Vanuit de buitenproducenten heeft de EO geen meldingen ontvangen in 2021.

 

4.6.3. Opbrengst programmabladen

 

20212020
Opbrengst abonnementsgelden3.1393.245
Opbrengst advertenties en overig420312
Totaal3.5593.557


Het aantal abonnees op de Visie is in 2021 gedaald. De advertentiemarkt heeft zich na het moeizame jaar 2020 (Covid-19) hersteld.

 

4.6.4 Opbrengst overige nevenactiviteiten

 

20212020
Opbrengst bladen944973
Opbrengst ledenproducten11290
Doorbelaste kosten St. EO Metterdaad363378
Diversen535486
Totaal1.9541.927

 

 

4.6.5 Opbrengst verenigingsactiviteiten

 

20212020
Contributies5.3415.460
Giften en legaten3.7973.761
Overige opbrengsten ten bate van de vereniging34194
Totaal9.1729.415


De afname van de contributies wordt vooral veroorzaakt door lagere aantal leden. De lagere overige opbrengsten worden vooral veroorzaakt door het niet doorgaan van evenementen vanwege COVID-19.

 

4.6.7 Barteringbaten

20212020
Advertenties150148
Totaal150148


Voor specificatie zie de opstelling in paragraaf 4.6.13 onder barteringcontracten.

4.6.8 Lonen en salarissen

Het aantal fte’s per 31 december 2021 bedraagt 331 (2020: 341). Gemiddeld waren gedurende het gehele jaar 336 fte’s (2020: 335) werkzaam. Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.

4.6.9 Sociale lasten

De in de exploitatierekening verantwoorde pensioenpremie bedroeg in 2021 € 2.308 (2020: € 2.118).

WNT-verantwoording en bezoldiging bestuurders en leden van de raad van toezicht 2021

Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Evangelische Omroep. Het voor de Evangelische Omroep toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 193 (het algemeen bezoldigingsmaximum).

Leidinggevende topfunctionarissen 

A.J. LockJ. Kooij
Gegevens 2021, bedragen in €
Functie(s)Voorzitter raad van bestuurAdjunct Directeur
Duur dienstverband1 jan – 31 dec1 jan – 31 dec
Omvang dienstverband (in FTE)11
(Fictieve) dienstbetrekking?JaJa
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen183.099158.520
Betaalbaar op termijn17.10216.787
Totale bezoldiging200.201175.307
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum193.000193.000

 

 

A.J. LockJ. Kooij
Gegevens 2020, bedragen in €
Functie(s)Voorzitter raad van bestuurAdjunct Directeur
Duur dienstverband1 jan ‒ 31 dec1 jan – 31 dec
Omvang dienstverband (in FTE)11
(Fictieve) dienstbetrekking?JaJa
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen183.100158.003
Betaalbaar op termijn16.08315.734
Totale bezoldiging199.183173.737
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum201.000201.000


De bezoldiging van de voorzitter raad van bestuur is in 2021 hoger dan de WNT-norm. Deze WNT-norm is in 2021 verlaagd (van € 201.000 naar € 193.000). De WNT kent een overgangsbepaling, waarvan de EO gebruikmaakt.

 

Toezichthoudende topfunctionarissen – raad van toezicht

W. SmouterE.J. OuweneelJ.M. de Heer VerheijP.I.W. OudenaardenB. PlaisierJ. ZandbergenE.M. SweetJ.E. van den Brink
Gegevens 2021, bedragen in €
Functie(s)VoorzitterVice-voorzitterSecretarisLidLidLidLid
Duur dienstverband1 jan – 31 dec1 jan – 31 dec1 jan – 31 dec1 jan – 31 dec-1 jan – 31 dec1 jan – 31 dec1 jan – 30 sep
Beloning5.5003.5003.5003.500-3.5003.5002.625
Totale bezoldiging5.5003.5003.5003.500-3.5003.5002.625
Toepasselijk WNT-maximum28.95019.30019.30019.300-19.30019.30019.300

 

 

W. SmouterE.J. OuweneelJ.M. de Heer VerheijP.I.W. OudenaardenB. PlaisierJ. ZandbergenE.M. SweetJ.E. van den Brinl
Gegevens 2020, bedragen in €
Functie(s)VoorzitterVice-voorzitterSecretarisLidLidLid-Lid
Duur dienstverband1 jan – 31 dec1 jan – 31 dec1 jan – 31 dec1 jan – 31 dec3.5001 jan – 31 dec-1 jan – 30 sep
Beloning5.5003.5003.5003.5003.5003.500-3.500
Totale bezoldiging5.5003.5003.5003.5003.5003.500-2.625
Toepasselijk WNT-maximum30.15020.10020.10020.10020.10020.100-20.100

 

4.6.10 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

4.6.11 Presentatoren

De presentatoren van de Evangelische Omroep zijn zowel ingezet voor omroep- als verenigingsactiviteiten. De beloningen van de presentatoren zijn lager dan de norm die geldt in het “Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep” (BPPO) zodat geen deel ten laste van de verenigingsgelden is gebracht.

4.6.12 Directe productiekosten

De directe productie kosten 2021 bestaan onder andere uit kosten voor vervaardigen radio en tv-programma’s € 18.732 (2020: € 26.212), diverse personeelskosten € 586 (2020: € 700), drukwerk en verzendkosten € 1.683 (2020: € 2.046) en uitzendrechten € 830 (2020: € 1.131).

De afname van de directe productiekosten wordt voornamelijk veroorzaakt door het uitzenden van grote producties in 2020 o.a. Hoogvliegers € 3.229, Het A-Woord € 1.880, Hitte € 705 en in 2021 is er minder besteed aan ledenmarketing € 901.

Onafhankelijk product
Het bedrag dat in 2021 is besteed aan onafhankelijke producties zoals bepaald in artikel 2.115 t/m 2.121 van de Mediawet 2008 is € 9.078 (2020: € 14.606).

 

4.6.13 Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfslasten 2021 bestaan onder andere uit overige personeelskosten € 847 (2020: € 758), huisvestingskosten € 638 (2020: € 728), hard- en software kosten € 1.629 (2020: € 1.372) en werkzaamheden derden € 873 (2020: € 783).

In de overige bedrijfslasten zijn accountantskosten begrepen van € 132 (2020: €123). Deze kunnen verder als volgt worden gespecificeerd:

Accountantskosten20212020
Onderzoek van de jaarrekening9695
Andere controle opdrachten27-
Adviesdiensten op fiscaal terrein928
Totaal132123

 

Financieel resultaat

 

20212020
Rente lasten en soortgelijke kosten-61-23
Totaal-61-23


Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting ad € -1 (2020: € 1) is gebaseerd op het resultaat in de jaarrekening van Productiehuis EO B.V. en is berekend op basis van het actuele belastingtarief. Voor de Vereniging Evangelische Omroep is over 2021 geen vennootschapsbelasting verschuldigd, omdat er sprake is van een compensabel verlies van € 29.214 ultimo 2020. Voor de Vereniging en Productiehuis EO B.V. kon geen fiscale eenheid worden verkregen.

Toelichting op nevenactiviteiten per cluster*

 

Cluster 1Cluster 2Cluster 3Cluster 7Totaal
Baten
3. Opbrengst programmabladen--3.559-3.559
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten4614379441121.954
7. Barteringbaten4-146-150
Som der bedrijfsopbrengsten4654374.6491125.663
Lasten
8. Lonen en salarissen-206685-891
9. Sociale lasten-63184-247
10. Afschrijvingen-----
12. Directe productiekosten10232.255602.348
13.Overige bedrijfslasten--24428
14 Toerekening organisatiekosten-381939240
15. Barteringlasten--150-150
Som der bedrijfslasten103303.491733.904
Bedrijfsresultaat4551071.158391.759
Financieel resultaat -----
Exploitatieresultaat voor toekenningen eigen bijdragen4551071.158391.759

*Voor de omschrijving van de clusters verwijzen wij naar de toelichting bij de clusters.             

Cluster 1: De exploitatie van onverkort media-aanbod of publieke formats buiten de publieke media-opdracht
      

Baten20212020
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten461420
7. Barteringbaten4-
Som der bedrijfsopbrengsten465420
Lasten
8. Lonen en salarissen--
9. Sociale lasten--
12. Directe productiekosten1058
13. Overige bedrijfslasten-1
14. Toerekening organisatiekosten--
Som der bedrijfslasten1059
Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage455361


Cluster 2: Het verhuren van personeel of middelen, waaronder mede te verstaan het produceren van AV-materiaal voor derden

Baten20212020
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten437444
Som der bedrijfsopbrengsten437444
Lasten
8. Lonen en salarissen206278
9. Sociale lasten6367
12. Directe productiekosten-2
13. Overige bedrijfslasten23-
14. Toerekening organisatiekosten3839
Som der bedrijfslasten330386
Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage10758


Cluster 3: Het op de markt (laten) brengen van bladen: Visie

Baten20212020
3. Opbrengst programmabladen3.5593.557
7. Barteringbaten119124
Som der bedrijfsopbrengsten3.6783.681
Lasten
8. Lonen en salarissen527554
9. Sociale lasten139150
12. Directe productiekosten1.5991.663
13. Overige bedrijfslasten1535
14. Toerekening organisatiekosten139174
15. Barteringlasten121124
Som der bedrijfslasten2.5402.700
Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage1.138981


Uit de opbrengst programmabladen (Visie) is € 1.229 overgeboekt naar verenigingsactiviteiten in verband met het in de abonnementsprijs opgenomen lidmaatschapsgeld. De kosten van ledenwerving zijn niet begrepen in de kosten van het programmablad, maar zijn net als vorig boekjaar rechtsreeks ten laste van verenigingsactiviteiten gebracht.

Cluster 3: Het op de markt (laten) brengen van bladen: Eva

Baten20212020
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten944973
7. Barteringbaten2724
Som der bedrijfsopbrengsten971997
Lasten
8. Lonen en salarissen158206
9. Sociale lasten4554
10. Afschrijvingen--
12. Directe productiekosten656564
13. Overige bedrijfslasten925
14. Toerekening organisatiekosten5482
15. Barteringlasten2924
Som der bedrijfslasten951955
Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage2042


Uit de opbrengst overige nevenactiviteiten (Eva) is € 243 overgeboekt naar verenigingsactiviteiten in verband met het in de abonnementsprijs opgenomen lidmaatschapsgeld. De kosten van ledenwerving zijn niet begrepen in de kosten van het programmablad, maar zijn net als vorig boekjaar rechtsreeks ten laste van verenigingsactiviteiten gebracht.

Cluster 7: Het op de markt (laten) brengen van overige producten of diensten; overig

Baten20212020
4. Opbrengst overige nevenactiviteiten11290
Som der bedrijfsopbrengsten11290
Lasten
8. Lonen en salarissen--
9. Sociale lasten--
12. Directe productiekosten6074
13. Overige bedrijfslasten4-
14. Toerekening organisatiekosten94
Som der bedrijfslasten7378
Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdrage3912

 

Lidmaatschappen en kosten van lidmaatschapswerving

Het aantal lidmaatschappen van de Evangelische Omroep bedroeg per 31 december 2021 298.998 tegen 318.737 per 31 december 2020. De kosten van lidmaatschapswerving bedroegen in 2021 € 82 (2020 € 749).

Barteringcontracten

Nr.Participant barterovereenkomstAanvangEindePrestatie aan de omroepinstellingPrestatie door de omroep-instellingFactuurbedrag
1DPG Media01-01-202131-12-2021Advertenties in landelijke en regionale dagbladenAdvertenties in Visie en Eva100
2Groot Nieuws Radio01-01-202131-12-2021Radiocommercials voor Visie en EvaAdvertenties in Visie en Eva30
3CDA01-01-202131-12-2021Advertenties in Ledenblad CDAAdvertenties in Visie en Eva5
4Mozaïek01-10-202131-12-2021Advertenties in Mozaïek MagazineBeschikbaar stellen 6 afleveringen Verhalen uit de Schatkist4
5Katholiek Nieuwsblad01-12-202131-12-2021Advertentie in Katholiek NieuwsbladAdvertentie in Eva1
6SPN BV04-05-202131-12-2021Advertentie in Plus MagazineBijsluiter bij Visie en Eva10
Totaal 150


Programmakosten per domein per platform (X € 1.000)

Televisie

DomeinNPO 1NPO 2NPO 3Z@PP(ELIN)Totaal TV
Nieuws-----
Opinie2.6193.2951.007-6.921
Sport-----
Samenleving2.87610.03770812313.744
Kennis8702.034-3.5186.422
Expressie1.0387692863362.429
Amusement---292292
Totaal7.40316.1352.0014.26929.808


Radio 

DomeinNPO Radio 1NPO Radio 2NPO 3FMNPO Radio 4NPO Radio 5Totaal Radio
Nieuws------
Opinie700----700
Sport------
Samenleving1.005-82308811.998
Kennis------
Expressie1143--244388
Amusement------
Totaal1.70614382301.1253.086


De rapportages van de programmakosten per domein zijn gespecificeerd op basis van de door de NPO op titelniveau toegekende classificaties. Alle classificaties zijn inmiddels definitief vastgesteld.


Overig media-aanbod

Domein
Nieuws-
Opinie344
Sport-
Samenleving2.835
Kennis1.390
Expressie637
Amusement20
Totaal5.226

 

 

4.7 Enkelvoudige balans per 31 december 2021 (X € 1.000)

 

ACTIVA20212020PASSIVA20212020
Vaste activaEigen vermogen
Materiële vaste activaAlgemene reserve (2.1)6.5976.597
Bedrijfsgebouwen en -terreinen1.4841.661Reserve voor media-aanbod (2.2)2.8002.103
Inventaris en inrichting37409.3978.700
Facilitaire apparatuur e.d.1.0311.262
Hard- en software244167Voorzieningen
Vervoermiddelen4846Voor jubilea429529
Technische installaties834802Voor loopbaantraject224236
3.6783.978Voor groot onderhoud984991
Voor overig559-
Financiële vaste activa (1)2.1961.756
Deelnemingen448477
Kortlopende schulden
Vlottende activaSchulden aan leveranciers2.0761.834
VoorradenSchulden aan deelnemingen13417
Onderhanden werk en gereed product m.b.t. media aanbod4.9304.918Belastingen en premies sociale verzekeringen3411.364
4.9304.918Schulden inzake pensioenen-105
Overige schulden1.3591.566
VorderingenOverlopende passiva7.0086.528
Handelsdebiteuren3.2683.28010.91811.414
Overige vorderingen1.8051.597
Overlopende activa3.747830
8.8205.707
Liquide middelen4.6356.790
Totaal22.51121.870Totaal22.51121.870

4.8 Enkelvoudige exploitatierekening 2020 (X € 1.000)

 

20212020
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen-203
Overig resultaat na belastingen717-1.112
Resultaat na belastingen697-1.109

 

 

4.9 Toelichting op de enkelvoudige balans 2021 (X € 1.000)

 

 

Algemeen
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2021 van de Evangelische Omroep. Ten aanzien van de enkelvoudige exploitatierekening van de vereniging EO is gebruikgemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2: 402 BW. Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en de enkelvoudige exploitatierekening hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en exploitatierekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde balans en exploitatierekening, met uitzondering van de hierna genoemde grondslagen.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Zie voor een uitwerking hiervan de grondslagen voor financiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming in de resultaten van deze deelnemingen.

 

4.9.1 Financiële vaste activa

 

20212020
Deelnemingen in groepsmaatschappijen448477
Totaal448477


Dit betreft de volgende deelnemingen:

Naam:VestigingsplaatsAandeel in geplaatst kapitaal
Productiehuis EO B.V.Hilversum100%
Endeo VOFAmersfoort50%


Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Productiehuis EO B.V.Endeo VOFTotaal
Stand 1 januari 20214689477
Kapitaalstorting--9-9
Aandeel in resultaat deelnemingen-20--20
Stand 31 december 2021448-448


De activiteiten van Endeo VOF zijn in 2018 beëindigd, de juridische afwikkeling heeft in 2021 plaatsgevonden.

 

4.9.2 Eigen vermogen

 

4.9.2.1 Algemene reserve

De algemene reserve is sinds 1 januari 1993 bevroren op een niveau van € 6.597. De bevriezing van de algemene reserve is gebaseerd op een wetswijziging die tot stand gekomen is na een onderzoek naar het eigen vermogen van de omroepen. Ten tijde van dat onderzoek had de EO nog de B-status. In dit onderzoek is een aantal normen voor een minimale omvang van het eigen vermogen geformuleerd. Op basis van deze normen is de algemene reserve niet toereikend gegeven de huidige omvang van de organisatie.

 

4.9.2.2 Reserve voor media-aanbod

Zendgemachtigden krijgen jaarlijks een bijdrage toegekend ter financiering van de kosten van hun omroepactiviteiten. De overschotten op deze subsidie mogen worden behouden om eventuele toekomstige tekorten mee te verrekenen. De Raad van Bestuur van de Publieke Omroep kan aan de reserve een maximum toekennen. Op basis van de Bindende Regeling Mediareserves d.d. 10 mei 2016 is deze door de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep bepaald op € 4.000.

In onderstaand overzicht is het verloop van de Reserve voor media-aanbod weergegeven:

20212020
Stand 1 januari2.1033.212
Saldo van de exploitatierekening697-1.109
Stand 31 december2.8002.103


Statutaire bepaling resultaat

In de statuten van de vereniging staat in artikel F.10 lid 3 het volgende bepaald: “De directie stelt jaarlijks een jaarrekening op en een bestuursverslag vast. De jaarrekening bevat een staat van uitgaven en ontvangsten over het afgelopen jaar en een balans per 31 december van dat jaar. Het bestuursverslag bevat een verslag van de werkzaamheden van het afgelopen jaar, zowel voor wat betreft televisie, radio, verenigingsactiviteiten als de nadere activiteiten. De directie legt ter goedkeuring deze stukken, niet later dan in de maand juni, in een vergadering van de Raad van Toezicht voor.”

Omtrent de bestemming van het resultaat is niets opgenomen in de statuten van de vereniging. Hieromtrent zijn bepalingen opgenomen in de Mediawet 2008. In artikel 2.135 lid 1 is bepaald dat “tenzij bij of krachtens deze wet anders is bepaald, gebruiken NPO en de publieke media- instellingen al hun inkomsten voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht.” Voorts is in artikel 2.176 lid 1 opgenomen: “Gereserveerde gelden voor de verzorging van media-aanbod worden in het volgende kalenderjaar besteed aan de doelen waarvoor zij oorspronkelijk bestemd zijn.”

Bestemming van het resultaat
In overeenstemming met hetgeen is bepaald in de Mediawet hebben wij besloten het positieve resultaat ad € 697 toe te voegen aan de “Reserve voor media-aanbod”.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Hoofdelijke aansprakelijkheid en garanties
De onderneming heeft verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van Nederlandse geconsolideerde deelnemingen (Productiehuis EO B.V.) voortvloeiende schulden ten bedrage van € 647 (2020: € 877).

Fiscale eenheid
Er is een fiscale eenheid voor de omzetbelasting toegekend en gehanteerd voor de Vereniging Evangelische Omroep en Productiehuis EO B.V.

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen
Dit betreft het aandeel van de Vereniging Evangelische Omroep in het resultaat van de 100% deelneming Productiehuis EO B.V., namelijk een verlies van € -20 (2019: € 3).

Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders
Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening.

Hilversum, 31 maart 2022

raad van bestuur
Arjan Lock

raad van toezicht
Willem Smouter (voorzitter)
Elvira Sweet (secretaris)
Evert Jan Ouweneel (vicevoorzitter)
Pieter Oudenaarden
Sipke Spoelstra
Wilmie Riemer                   

 

4.9.5 Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Bestuur en de Raad van Toezicht van Vereniging tot Bevordering van de Evangelieverkondiging Via Radio en Televisie ‘De Evangelische Omroep’.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 van Vereniging tot Bevordering van de Evangelieverkondiging Via Radio en Televisie ‘De Evangelische Omroep’ (hierna de ‘vereniging’) te Hilversum (hierna de ‘jaarrekening’) gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

 • geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de vereniging per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020.
 • zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020.

De jaarrekening bestaat uit:

 • de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2021;
 • de geconsolideerde en enkelvoudige exploitatierekening over 2021; en
 • de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de vereniging zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT – plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

 • het bestuursverslag;
 • de overige gegevens;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 • met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 • alle informatie bevat die op grond van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020. In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vereniging.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

 • het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
 • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging;
 • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 • het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 • het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
 • het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsactiviteiten. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsactiviteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsactiviteiten geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amstelveen, 31 maart 2022

KPMG Accountants N.V.